Zarządzanie wiadomościami tekstowymi SMS

Gdy telefon jest podłączony do samochodu, można odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe w formie wiadomości SMS.

Aby móc zarządzać wiadomościami tekstowymi w samochodzie, telefon musi być podłączony przez Bluetooth1 jako urządzenie telefoniczne, a użytkownik musi zatwierdzić w ustawieniach Bluetooth telefonu wyświetlanie powiadomień.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

Nowe wiadomości można dyktować, prosząc system sterowania głosowego o wysłanie wiadomości do podanego kontaktu albo na wybrany numer telefonu.

Odbieranie wiadomości tekstowych

Gdy telefon jest podłączony do samochodu, w górnej części wyświetlacza centralnego wyświetla się powiadomienie o otrzymaniu nowej wiadomości tekstowej. Wybrać, czy wiadomości mają być odtwarzane po naciśnięciu ekranu czy przy użyciu sterowania głosowego.

Można również wyciszyć konwersację. W takim przypadku podczas jazdy nie będą się pojawiać powiadomienia dla konwersacji.

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe

Gdy wiadomość tekstowa została odczytana, można podyktować odpowiedź2. Postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez system sterowania głosowego.

Wiadomości tekstowe nie wyświetlają się

Jeśli nowe wiadomości tekstowe wyświetlają się w telefonie, ale nie na wyświetlaczu centralnym, spróbować odłączyć telefon i ponownie go podłączyć.

  1. 1 Wiadomościami tekstowymi można zarządzać w samochodzie tylko w przypadku kompatybilnego telefonu.
  2. 2 Dotyczy tylko telefonów z systemem Android lub iOS w wersji 13 lub nowszej.