Aplikacje

Widok aplikacji zapewnia dostęp do wstępnie zainstalowanych i pobranych aplikacji w samochodzie.

Nacisnąć ikonę widoku aplikacji iCup-2037-App view symbol w dolnej części wyświetlacza centralnego, aby przejść do widoku aplikacji i na przykład uruchomić radio*, system nawigacyjny lub telefon1.

Niektóre podstawowe aplikacje są zawsze dostępne. Gdy samochód jest połączony z Internetem, można pobrać więcej aplikacji, np. aplikacje do obsługi radia internetowego lub korzystania z serwisów muzycznych.

Z niektórych aplikacji można korzystać tylko wtedy, gdy samochód jest połączony z Internetem.

Wszystkie używane aplikacje należy zaktualizować do najnowszej wersji. Zapewnia to dostęp do najnowszych aktualizacji i funkcji.

Wyłączanie się aplikacji

W przypadku nieoczekiwanego wyłączania się aplikacji, należy spróbować wykonać następujące czynności:

  • ponownie uruchomić aplikację
  • sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja aplikacji:
    • Otworzyć widok aplikacji iCup-2037-App view symbol i dotknąć Google Play. Nacisnąć iCup-23w17-Menu view symbol i wybrać swoje aplikacje, aby sprawdzić, czy któraś z nich wymaga aktualizacji. Jeśli tak, zaktualizować do najnowszej wersji.
  • zrestartować system poprzez długie naciśnięcie (około 20 sekund) przycisku strony głównej
  • odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dostęp do ostatnio używanych aplikacji można zawsze uzyskać z widoku strony głównej.