Korzystanie z bezprzewodowej ładowarki telefonu*

Gumowa płytka pod wyświetlaczem centralnym umożliwia ładowanie telefonów bez potrzeby korzystania z przewodu.

Włączanie i wyłączanie ładowarki bezprzewodowej

Ładowarka bezprzewodowa jest aktywowana podczas ustawień fabrycznych. Czasami może pomóc dezaktywacja ładowarki, na przykład gdy użytkownik chce położyć telefon na panelu gumowym bez jednoczesnego ładowania. Aby ją dezaktywować lub aktywować:
Przejść do ustawień iCup-2037-Settings symbol u dołu wyświetlacza centralnego, a następnie nacisnąć Ustawienia.
Przestawić element sterujący obok opcji Bezprzewodowa ładowarka telefonu.

Ładowanie urządzenia za pomocą ładowarki bezprzewodowej

P6-2037-XC40BEV-Wireless phone charger
Bezprzewodowa ładowarka telefonu przed dźwignią zmiany biegów

 Ostrzeżenie

Funkcja ładowania bezprzewodowego może wpływać na działanie wszczepionego rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych. Osobom korzystającym z takiego urządzenia zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem użytkowania z systemu ładowania bezprzewodowego.
Sprawdzić, czy ładowarka jest włączona.
Usunąć wszystkie inne przedmioty z ładowarki.
Umieścić urządzenie do naładowania pośrodku ładowarki.
Urządzenie zacznie się ładować, a w górnej części wyświetlacza centralnego pojawi się symbol iCup-2037-Wireless phone charging symbol.

 Ważne

Unikać przechowywania kart lub innych przedmiotów z funkcją komunikacji bliskiego zasięgu NFC (Near Field Communication), np. kart bankowych do płatności zbliżeniowych, razem z ładowanym urządzeniem. Może to uszkodzić tego typu przedmioty i zakłócić ładowanie.

 Uwaga

 • Proces ładowania może się różnić w zależności od typu ładowanego urządzenia. Na przykład czas przed rozpoczęciem ładowania lub do pełnego naładowania urządzenia może się różnić.
 • Urządzenia mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to objaw całkowicie normalny.

Jeśli telefon nie ładuje się:

 • Sprawdzić na wyświetlaczu centralnym, czy ładowarka jest włączona.
 • Sprawdzić, czy na płytce do ładowania nie ma innych przedmiotów.
 • Sprawdzić, czy telefon jest wyposażony w funkcję ładowania bezprzewodowego (Qi).
 • Zdjąć z telefonu etui, jeśli jest założone.
 • Podnieść telefon i ponownie umieścić go pośrodku płytki do ładowania.
 • Sprawdzić, czy samochód jest uruchomiony.
 • Sprawdzić, czy telefon nie ześlizgnął się podczas jazdy z płytki do ładowania.
 • Jeśli podczas ładowania temperatura baterii nadmiernie wzrośnie, funkcja ładowania zostaje wyłączona.
 • Ładowanie zostaje przerwane na kilka sekund w przypadku otwarcia jednych z drzwi.

Jeśli na płytce znajdują się przedmioty uniemożliwiające ładowanie, na wyświetlaczu centralnym pojawia się komunikat.

 Ważne

Na telefonie i płytce do ładowania nie mogą podczas ładowania leżeć inne przedmioty, by nie doszło do przegrzania.
 1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.