Klimatyzacja na postoju*

Klimatyzacja postojowa jest ogólnym terminem obejmującym różne funkcje, które poprawiają jakość powietrza w kabinie pasażerskiej podczas postoju, np. funkcję przygotowania do jazdy.

Funkcje wchodzące w skład klimatyzacji postojowej można obsługiwać na karcie Na postoju w widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym. Otworzyć widok klimatyzacji, naciskając symbol temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.