Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci

Przy mocowaniu i użytkowaniu fotelika dziecięcego trzeba pamiętać o szeregu rzeczy, które zależą od miejsca montażu fotelika.

 Ostrzeżenie

Nie wolno używać podwyższeń siedziska/fotelików dziecięcych ze stalowymi ramami lub innymi elementami konstrukcji, które mogłyby opierać się na przycisku otwierającym zamek pasa bezpieczeństwa, ponieważ mogą one spowodować niezamierzone otwarcie zamka.

Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do poziomego pręta regulacyjnego fotela ani do sprężyn, szyn lub belek pod fotelem. Ostre krawędzie mogą uszkodzić taśmy.

Górna część fotelika dziecięcego nie może opierać się o przednią szybę.

 Uwaga

W przypadku korzystania z wyposażenia zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.

W przypadku pytań dotyczących sposobu montowania wyposażenia zabezpieczającego dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

 Uwaga

Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie. Fotelik dziecięcy należy zawsze zabezpieczyć zgodnie z jego instrukcją, nawet gdy nie jest używany.

 Uwaga

Zachować ostrożność przy montowaniu fotelika dziecięcego, aby jego ostre krawędzie albo wystające części nie zadrapały wnętrza samochodu.

Zamontowanie i użytkowanie fotelika dziecięcego przez długi czas może spowodować zużywanie się elementów samochodu. Volvo zaleca używanie akcesoryjnej osłony przed zabrudzeniem butami do zabezpieczenia elementów samochodu.

Niezależnie od umiejscowienia

 • Używać wyłącznie fotelików dziecięcych, które są zalecane przez Volvo, spełniają wymogi ogólne lub należą do kategorii częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się na liście samochodów sporządzonej przez producenta.
 • Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w podpórki, należy zawsze zamocować podpórkę/podpórki bezpośrednio do podłogi. Nigdy nie mocować podpórki do podnóżka lub innego przedmiotu.
 • Montując regulowany fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy, fotelik trzeba regulować w taki sposób, by był ustawiony coraz bardziej pionowo im starsze jest dziecko.

Montaż na przednim fotelu

 • Korzystając z podwyższenia siedziska mocowanego przodem do kierunku jazdy albo z luźnego podwyższenia siedziska, gdzie dziecko używa pasa bezpieczeństwa samochodu, należy w razie potrzeby podnieść przednie siedzenie, tak aby taśmę pasa bezpieczeństwa można było napiąć wokół bioder dziecka.
 • Montując fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.
 • Montując fotelik mocowany przodem do kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna pasażera jest włączona.
 • Montując fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy, należy opuścić przednie siedzenie w najniższe położenie, chyba że z odpowiedniej tabeli dotyczącej fotelików dziecięcych wynika inaczej.
 • Montując fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy, należy przesunąć przednie siedzenie do przodu, tak aby fotelik dotykał albo znalazł się jak najbliżej tablicy rozdzielczej.
 • Foteliki dziecięce ISOFIX wolno montować wyłącznie w samochodach wyposażonych w opcjonalny wspornik ISOFIX1.
 • Fotel pasażera jest wyposażony w system mocowania ISOFIX i dopuszczalne jest montowanie na nim fotelików i-Size1.
 • Fotel pasażera jest wyposażony w górny zaczep mocujący1. Firma Volvo zaleca, aby taśmy górne fotelika dziecięcego zostały przeciągnięte przez otwór w zagłówku, a dopiero potem naciągnięte przy zaczepie mocującym. Jeśli nie jest to możliwe, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta fotelika dziecięcego.
 • Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w dolne taśmy mocujące, firma Volvo zaleca ich przełożenie przez dolne zaczepy mocujące1.
 • Dla ułatwienia zamontowania fotelika dziecięcego z systemem zaczepów ISOFIX można użyć prowadnicy ISOFIX.

Montaż na tylnym siedzeniu

 • Na środkowym siedzeniu nie wolno montować fotelika dziecięcego z podpórkami.
 • Skrajne siedzenia są wyposażone w system mocowania ISOFIX i dopuszczalne jest montowanie na nich fotelików i-Size1.
 • Siedzenia zewnętrzne są wyposażone w zaczepy mocujące. Firma Volvo zaleca, aby taśmy górne fotelika dziecięcego zostały przeciągnięte przez otwór w zagłówku, a dopiero potem naciągnięte przy zaczepie mocującym. Jeśli nie jest to możliwe, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta fotelika dziecięcego.
 • Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w dolne taśmy mocujące, nie wolno regulować położenia znajdującego się z przodu fotela po zamocowaniu taśm w dolnych zaczepach mocujących. Należy zawsze pamiętać o zdjęciu taśm dolnych, gdy fotelik dziecięcy nie jest zamontowany.
P5/P6-1917-Safety–Child seat distance to seat in front
W przypadku montażu fotelika niemowlęcego na tylnym siedzeniu firma Volvo zaleca zachowanie odstępu co najmniej 50 mm (2 cale) między przednią częścią fotelika a najbardziej wysuniętą do tyłu częścią fotela z przodu.
 1. 1 Zależnie od rynku.