Połączenie aplikacji Volvo Cars* z samochodem

Aby można było korzystać z usług w aplikacji Volvo Cars, aplikację trzeba najpierw powiązać z samochodem.

Gdy główny użytkownik (administrator) powiązał swoją aplikację z samochodem, można dodać kolejnych użytkowników pojazdu.

Powiązanie aplikacji Volvo Cars z samochodem

Upewnij się, czy samochód znajduje się na otwartej przestrzeni z zasięgiem telefonii komórkowej, a używane urządzenie do przesyłu danych ma połączenie z Internetem.

Należy przygotować identyfikator Volvo ID i numer identyfikacyjny pojazdu. Identyfikator Volvo ID można utworzyć w trakcie logowania do aplikacji Volvo Cars, a numer identyfikacyjny pojazdu można znaleźć na przykład na szybie przedniej lub wyświetlaczu centralnym.

Jeśli jesteś głównym użytkownikiem (administratorem), musisz mieć przy sobie wszystkie kluczyki samochodu. W przypadku innych użytkowników wystarczy jeden z kluczyków samochodu. Pierwszy użytkownik powiązujący swoją aplikację z samochodem musi być zalogowany do profilu „Właściciel” i mieć przy sobie wszystkie kluczyki samochodu.

Usiądź w samochodzie.
Zaloguj się do aplikacji Volvo Cars za pomocą swojego identyfikatora Volvo ID i postępuj według instrukcji w aplikacji. Jeśli w aplikacji masz już połączony samochód i chcesz dodać jeszcze jeden, wybierz opcję Px-2037-VOC app icon Profile, Połączone samochody i Dodaj samochód.

 Uwaga

Zaleca się, aby każdy użytkownik utworzył osobisty identyfikator Volvo ID, co pozwala lepiej dostosować obsługę i wsparcie do indywidualnych preferencji.
Upewnić się, że włączone jest udostępnianie danych w aplikacji Volvo Cars. Na wyświetlaczu centralnym nacisnąć iCup-2037-Settings symbol, a następnie wybrać Prywatność, Ustawienia prywatności Volvo i Aplikacja Volvo Cars.
Przejść do opcji iCup-2037-Settings symbol i wybrać Profile, a następnie Urządzenia z aplikacją Volvo Cars, aby uzyskać dostęp do menu umożliwiającego połączenie aplikacji z samochodem.
Wykonywać instrukcje podawane na wyświetlaczu centralnym i w aplikacji Volvo Cars.

Różnica między administratorem a osobą nieposiadającą uprawnień administratora w aplikacji Volvo Cars

Profil „Właściciel” samochodu musi zostać powiązany z aplikacją, zanim będzie można z nią powiązać inny profil. Aby można było otrzymać rolę administratora, podczas powiązywania aplikacji w samochodzie muszą znajdować się wszystkie kluczyki.

Użytkownik posiadający uprawnienia administratora w aplikacji może
  • sprawdzić, które telefony komórkowe lub inne urządzenia są powiązane z samochodem
  • usunąć własne i inne powiązane telefony komórkowe/urządzenia z samochodu.
Użytkownik nieposiadający uprawnień administratora w aplikacji może
  • sprawdzić, czy jego własny telefon lub urządzenie są powiązane z samochodem
  • usunąć własny telefon/urządzenie.

Przełączanie się między kilkoma połączonymi samochodami w aplikacji Volvo Cars

Jeśli do aplikacji Volvo Cars podłączyłeś kilka samochodów, możesz się między nimi przełączać w poniższy sposób:
Przejdź na kartę Px-2037-VOC app icon Profile.
Wybrać opcję Połączone samochody.
Zaznacz żądany samochód i wybierz opcję Przełącz na ten samochód.

Wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji Volvo Cars

W razie wystąpienia zakłóceń w działaniu aplikacji Volvo Cars należy upewnić się, czy samochód, z którym powiązana jest aplikacja, znajduje się na zewnątrz na otwartej przestrzeni z zasięgiem telefonii komórkowej, a urządzenie mobilne ma dobre połączenie z Internetem. Jeśli zakłócenia będą się utrzymywać, należy poszukać dodatkowych informacji w sekcji zawierającej często zadawane pytania na temat aplikacji Volvo Cars na stronie volvocars.com/intl/support albo skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Volvo.

Jeśli samochód jest pojazdem używanym, należy sprawdzić, czy aktywowano w nim dostęp do Volvo Assistance.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.