Problemy z połączeniem internetowym

Jeśli samochód utraci połączenie z Internetem, można wypróbować poniższe działania.

Wyłączenie i włączenie transmisji danych komórkowych

Jeśli połączenie internetowe samochodu nagle zaniknie bez widocznej przyczyny, może pomóc włączenie i wyłączenie transmisji danych komórkowych.
Przejść do ustawień iCup-2037-Settings symbol u dołu wyświetlacza centralnego, a następnie nacisnąć Łączność.
Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć opcje Dane karty SIM samochodu, Wi-Fi i Bluetooth, aby zresetować połączenie.

Zresetowanie systemu

Zresetować system, naciskając przycisk strony głównej i przytrzymując go przez 20 sekund.

W razie problemów z połączeniem za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth

W przypadku problemów z podłączeniem telefonu do samochodu przez Bluetooth:

  • Sprawdzić, czy bateria telefonu jest wystarczająco naładowana i czy telefon jest włączony.
  • Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie i w samochodzie.
  • Sprawdzić, czy połączenie Bluetooth zostało nawiązane oraz czy podłączono samochód do telefonu, który ma być używany.
  • Jeśli to możliwe, spróbować podłączyć do samochodu inny telefon przez Bluetooth w celu sprawdzenia, czy przyczyną problemu jest urządzenie, czy samochód.

Jeśli problem nadal występuje:

  1. Usunąć wszystkie wcześniej dodane telefony w ustawieniach Bluetooth w samochodzie.
  2. Ponownie uruchomić telefon, który ma zostać podłączony.
  3. Spróbować ponownie podłączyć telefon.

W razie problemów z połączeniem za pośrednictwem wbudowanego modemu samochodu1

Jeśli połączenie za pośrednictwem wbudowanego modemu samochodu działa źle, na przykład z powodu słabego zasięgu, zamiast tego spróbować połączyć się za pośrednictwem sieci Wi-Fi albo telefonu podłączonego przez Bluetooth.

 Uwaga

W przypadku jednoczesnego łączenia się z Internetem za pośrednictwem różnych źródeł, na przykład gdy samochód ma połączenie internetowe przez wbudowany modem i dostęp do Internetu jest uzyskiwany także przez telefon podłączony przez Bluetooth, źródła te są wykorzystywane w następującej kolejności pierwszeństwa. Najpierw wykorzystywane jest połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, w drugiej kolejności za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth, a na końcu za pośrednictwem wbudowanego modemu samochodu.
  1. 1 Połączenie za pośrednictwem wbudowanego modemu jest dostępne tylko na niektórych rynkach.