Pobieranie aplikacji

Nowe aplikacje można pobrać i zainstalować, gdy samochód jest połączony z Internetem.
iCup-2037-Google play icon

Google Play oferuje szereg różnych aplikacji, których można używać w samochodzie.

Aby można było pobrać aplikacje, samochód musi stać w miejscu, czyli musi być aktywny tryb użytkowy Comfort.
Otworzyć widok aplikacji iCup-2037-App view symbol.
Wcisnąć Google Play.
Aby można było otworzyć Google Play, konto Google musi być połączone z bieżącym profilem użytkownika.
Wyszukać żądaną aplikację1 i wybrać ją.
Wcisnąć Install.
Stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu ukończenia instalacji.

 Uwaga

Czasami do prawidłowego działania aplikacji wymagany jest dostęp do różnych funkcji, np. książki adresowej lub usługi pozycjonowania. W takim przypadku zostanie wyświetlony monit z prośbą o udzielenie odpowiedniego zezwolenia.
  1. 1 Dostępne są tylko aplikacje dostosowane do obsługi w samochodzie.