Przełączanie między telefonami podłączonymi przez Bluetooth

Istnieje możliwość przełączania między telefonami podłączonymi przez Bluetooth.
Nacisnąć ustawienia iCup-2037-Settings symbol w dolnej części wyświetlacza.
Nacisnąć opcję Łączność.
W części Bluetooth nacisnąć nazwę telefonu, który ma zostać podłączony.
Wybrać, czy ma być używany zarówno do funkcji telefonicznych, jak i multimediów.