Powiązanie konta z profilem użytkownika

Istnieje możliwość dodawania kont do wybranego profilu użytkownika. Przykładowe konta, które można dodać to Volvo ID i Google.

Dodawanie konta

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać opcję Konta.
Wybrać dodanie konta.
Zostaje wyświetlona lista kont, które można dodać.
Wybrać żądane konto.

Następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Instrukcje te zależą od typu wybranego konta.

Czy to było pomocne?