Korzystanie z Google Maps

Aplikacja Maps jest wyświetlana i obsługiwana na wyświetlaczu centralnym, a także na wyświetlaczu kierowcy, na którym jest obsługiwana zestawem przycisków na kierownicy. Aplikację Maps można też obsługiwać za pomocą poleceń głosowych.

Otwieranie i zamykanie aplikacji Maps

P6-2037-GoogleMapsIcon

Aby otworzyć aplikację Maps, nacisnąć jej ikonę na wyświetlaczu centralnym. Aby zamknąć aplikację, nacisnąć przycisk strony głównej.

Tryb otwarty wyświetla mapę i informacje o bieżącym ruchu drogowym.

Skróty

Okienko nawigacji zawiera skróty, z których każdy uruchamia wyszukiwanie w aplikacji Maps. Przykładowe skróty:

  • Stacja ładowania
  • Restauracja

Po wprowadzeniu trasy w aplikacji Maps pojawia się dodatkowy skrót umożliwiający zakończenie trwającej nawigacji.

 Uwaga

Powyższe instrukcje stanowią ogólny opis i obejmują dostawców zewnętrznych. Dostępność, sposób postępowania i funkcje podlegają zmianom i mogą być zróżnicowane.

 Ostrzeżenie

Przestrzegać poniższych wskazówek.
  • Należy skierować całą swoją uwagę na drogę i skupić się na jeździe.
  • Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
  • Ze względu na mające wpływ na warunki drogowe warunki pogodowe lub porę roku, niektóre zalecenia mogą być mniej wiarygodne.