Włączanie i wyłączanie poduszki powietrznej pasażera*

Poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć, jeśli samochód jest wyposażony w wyłącznik Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Wyłącznik poduszki powietrznej znajduje się na bocznej ściance tablicy rozdzielczej po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi pasażera.

Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we właściwym położeniu.

P6-1746-XC40–Safety–Passenger airbag cut off switch
  1. P5-Icon gray box AON – poduszka powietrzna jest aktywowana i wszyscy pasażerowie siedzący przodem do kierunku jazdy (dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych) mogą bezpiecznie podróżować na fotelu pasażera.
  2. P5-Icon gray box BOFF - poduszka powietrzna jest wyłączona i dzieci przewożone w fotelikach montowanych tyłem do kierunku jazdy mogą bezpiecznie podróżować w fotelu pasażera.

 Ostrzeżenie

Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do włączania/wyłączania poduszki powietrznej pasażera, poduszka ta będzie stale aktywna.

Włączanie poduszki powietrznej pasażera

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to on
P5-Icon gray box 1

Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić z położenia OFF w położenie ON.

Na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat Poduszka powietrzna pasażera włączona.

 Uwaga

Jeśli poduszka powietrzna pasażera została aktywowana/dezaktywowana przed uruchomieniem samochodu, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat, a w konsoli sufitowej po upływie około 6 sekund od uruchomienia samochodu pojawi się poniższa sygnalizacja.

Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O w prawym zestawie przycisków na kierownicy.

Px-21w46–Safety–Overhead console passenger airbag on
O włączeniu czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu w konsoli sufitowej.

 Ostrzeżenie

Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.

Poduszka powietrzna pasażera musi być włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do kierunku jazdy (dziecko lub osoba dorosła).

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.

Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to off
P5-Icon gray box 1

Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić z położenia ON w położenie OFF.

Na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat Poduszka powietrzna pasażera wyłączona.

 Uwaga

Jeśli poduszka powietrzna pasażera została aktywowana/dezaktywowana przed uruchomieniem samochodu, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat, a w konsoli sufitowej po upływie około 6 sekund od uruchomienia samochodu pojawi się poniższa sygnalizacja.

Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O w prawym zestawie przycisków na kierownicy.

Px-21w46–Safety–Overhead console passenger airbag off
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej.

 Ostrzeżenie

Osobom podróżującym przodem do kierunku jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie wolno zajmować fotela pasażera, gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest wyłączona.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.

 Ważne

Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera powoduje również wyłączenie elektrycznego napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.