Czyszczenie tekstylnych dywaników podłogowych i wejściowych

Do czyszczenia dywaników zaleca się stosować środek do tkanin. Czyścić regularnie i jak najszybciej usuwać plamy. Przed zastosowaniem środków czyszczących ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je oddzielnie. Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany kołkami.
Aby zdjąć dywanik, należy chwycić go przy każdym kołku i pociągnąć prosto do góry.
Przy użyciu odkurzacza usunąć piach i brud.

 Uwaga

Dywaników podłogowych nie wolno zbyt mocno trzepać ani uderzać nimi o inne przedmioty w celu usunięcia błota, ponieważ może to spowodować popękanie dywaników.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej po odkurzeniu zaleca się preparat do czyszczenia tkanin.
Po wyczyszczeniu położyć dywanik na odpowiednim miejscu i zamocować, wciskając na kołek.

 Ostrzeżenie

Należy używać tylko jednego dywanika podłogowego przy każdym siedzeniu i przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy dywanik przy fotelu kierowcy jest dobrze przymocowany i zabezpieczony spinkami, aby nie mógł dostać się pod pedały lub w ich pobliże.