Automatyczne hamowanie po kolizji

W razie wypadku, podczas którego doszło do zadziałania pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, oraz w przypadku wykrycia kolizji z dużym zwierzęciem, hamulce samochodu zostaną włączone automatycznie. Ta funkcja ma na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków każdej kolejnej kolizji.

Po poważnej kolizji istnieje ryzyko, że kontrolowanie i kierowanie samochodem nie jest już możliwe. Dla uniknięcia ewentualnej następnej kolizji z pojazdem lub obiektem znajdującym się na torze jazdy samochodu lub złagodzenia jej skutków zostaje wtedy automatycznie włączony układ automatycznego hamowania, który wyhamowuje samochód w bezpieczny sposób.

Podczas hamowania włączone są światła hamowania i światła awaryjne. Po zatrzymaniu się samochodu, światła awaryjne migają nadal i zostaje włączony hamulec postojowy.

Jeśli hamowanie nie jest wskazane, na przykład gdy istnieje ryzyko, że samochód zostanie uderzony w przez pojazdy jadące z tyłu, kierowca może przerwać działanie układu, naciskając pedał przyspieszenia.

Funkcja ta przyjmuje, że układ hamulcowy jest sprawny po kolizji.