Wyłączanie funkcji automatycznej kontroli prędkości jazdy

Funkcje automatycznej kontroli prędkości jazdy można wyłączyć przyciskiem na kierownicy. Funkcja przełącza się wtedy w tryb gotowości. Dotyczy to ogranicznika prędkości (SL1), automatycznego ogranicznika prędkości (ASL2), funkcji automatycznej kontroli prędkości jazdy (CC3) i funkcji Pilot Assist*.

Nacisnąć przycisk P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 przy kierownicy.
Symbol i wskaźniki na wyświetlaczu kierowcy zgasną – wybrana funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje przełączona w tryb gotowości.

Gdy na wyświetlaczu centralnym zostanie wybrana inna funkcja, symbol na wyświetlaczu kierowcy i znacznik poprzednio wybranej funkcji zostają ukryte – nastawiona/zapisana prędkość maksymalna zostaje wtedy usunięta.

 Ostrzeżenie

Gdy układ funkcje automatycznej kontroli prędkości jazdy są w trybie gotowości, kierowca musi interweniować i regulować zarówno prędkość, jak i odstęp od poprzedzającego pojazdu.
  1. 1 Speed Limiter
  2. 2 Automatic Speed Limiter
  3. 3 Cruise Control
  4. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.