Blokada kierownicy

Blokada kierownicy utrudnia kierowanie samochodem, na przykład w przypadku jego kradzieży. Odblokowaniu i zablokowaniu blokady kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania mechanizmu.

Włączanie blokady kierownicy

Blokada kierownicy zostaje włączona po zablokowaniu zamków samochodu z zewnątrz i wyłączeniu samochodu. Jeśli samochód zostanie pozostawiony bez zamknięcia zamków, blokada kierownicy włączy się automatycznie po chwili.

Wyłączanie blokady kierownicy

Blokada kierownicy zostaje wyłączona po odblokowaniu zamków samochodu z zewnątrz. Jeśli zamki samochodu nie są zablokowane, blokada kierownicy zostanie wyłączona w chwili uruchomienia samochodu, pod warunkiem że kluczyk znajduje się w kabinie pasażerskiej.

Czy to było pomocne?