Filtr powietrza w przedziale pasażerskim

Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr.

Wymiana filtra powietrza w przedziale pasażerskim

Dla utrzymania wysokiej wydajności układu klimatyzacji filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym zapyleniu, konieczne mogą być częstsze wymiany filtra.

 Uwaga

Istnieją różne rodzaje filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy upewnić się, że zamontowany został właściwy filtr.