Włączanie i wyłączanie blokady tylnych drzwi

Blokada tylnych drzwi uniemożliwia otwarcie ich od wewnątrz. W przypadku elektrycznej blokady tylnych drzwi dodatkowo wyłączane jest elektryczne sterowanie szybami na tylnych fotelach.

Blokada tylnych drzwi może być ręczna albo elektryczna*.

Ręczna blokada tylnych drzwi

P5-1507 Door with manual child lock with key blade
Ręczna blokada tylnych drzwi. Nie należy mylić z ręczną blokadą drzwi.
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego ze standardowego kluczyka do przekręcenia pokrętła.
P5-Icon gray box ADrzwi są zablokowane przed możliwością otwarcia od wewnątrz.
P5-Icon gray box BDrzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz, jak i od środka.

 Uwaga

  • Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
  • Samochody wyposażone w elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie tylnych drzwi od wewnątrz nie posiadają ręcznej blokady zabezpieczającej je przed otwarciem przez dzieci.

Elektryczna blokada tylnych drzwi*

Elektryczną blokadę tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć lub wyłączyć we wszystkich położeniach zapłonu powyżej 0. Włączenie lub wyłączenie jest możliwe w ciągu 2 minut od wyłączenia samochodu, pod warunkiem, że nie zostały otwarte żadne drzwi.

P6-1746-XC40 - Child safety lock button
Przycisk do aktywacji i dezaktywacji.

Blokada tylnych drzwi włączona

Gdy lampka na przycisku świeci się, blokada tylnych drzwi jest włączona.

Jeśli blokada tylnych drzwi zostanie aktywowana, gdy samochód jest wyłączony, pozostanie aktywna przy następnym uruchomieniu samochodu.

  • Drzwi tylnych nie można otworzyć od środka.
  • Sterowane elektrycznie szyby tylne można obsługiwać tylko z drzwi kierowcy.

Blokada tylnych drzwi wyłączona

Gdy lampka na przycisku nie świeci się, blokada tylnych drzwi jest wyłączona.

  • Drzwi tylne można otworzyć od środka, a sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać na tylnych fotelach.

Symbole i komunikaty

SymbolKomunikatDziałanie
P6-20w37-DIM-ChildLock-ON
Blokada tylnych drzwi aktywnaBlokada tylnych drzwi jest aktywowana.
P6-20w37-DIM-ChildLock-OFF
Blokada tylnych drzwi nieaktywnaBlokada tylnych drzwi jest dezaktywowana.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.