Aktywacja i dezaktywacja ustawienia czasu recyrkulacji powietrza

Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie pasażerskiej.

Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji wyłącznika czasowego recyrkulacji powietrza. Po aktywacji wyłącznika czasowego, recyrkulacja powietrza jest wyłączana automatycznie po 20 minutach.

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Wcisnąć iCup-2037-Icon three dots horizontal
Wybrać żądane ustawienie opcji Timer recyrkulacji, aby aktywować lub dezaktywować timer recyrkulacji powietrza.