Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy*

Kierownicę można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania dla kierowcy przy zimnej pogodzie.
iCup-21w22-Seat icon with heated steering wheel
Nacisnąć przycisk siedzenia po stronie kierowcy u dołu wyświetlacza centralnego, aby wyświetlić funkcję regulacji podgrzewania kierownicy.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button steering wheel heat
Naciskać przycisk podgrzewania kierownicy raz za razem, aby włączyć/wyłączyć podgrzewanie i przechodzić między kolejnymi poziomami podgrzewania.
Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.