Działanie w razie ostrzeżenia o niskim ciśnieniu w oponach

Gdy układ monitorowania ciśnienia w oponach1 ostrzega o zbyt niskim ciśnieniu, wymagane jest podjęcie działania.
Px-2037-iCup-Tire Pressure Monitoring System symbol

Sprawdzić i skorygować ciśnienie w oponach, jeśli zapali się symbol kontrolny układu i pojawi się komunikat dotyczący niskiego ciśnienia w oponach.

Wyłączyć samochód.
Sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach za pomocą manometru do opon.
Napompować oponę do prawidłowego ciśnienia, zalecane ciśnienie dla opon zamontowanych fabrycznie można znaleźć na naklejce na słupku drzwi po stronie kierowcy.

Po wyregulowaniu ciśnienia w oponie należy zawsze zapisać nową wartość ciśnienia w systemie, używając w tym celu wyświetlacza środkowego. Można to zrobić tylko wtedy, gdy samochód jest uruchomiony i stoi w miejscu.

Należy pamiętać, że symbol kontrolny nie zgaśnie do czasu skorygowania ciśnienia i zapisania nowej wartości.

Aby system mógł zapisać nową wartość referencyjną, należy prowadzić samochód przez kilka minut z prędkością powyżej 35 km/h (22 mph).

 Uwaga

Aby uniknąć nieprawidłowego ciśnienia w oponach, jego wartość należy sprawdzać gdy są one zimne. Określenie „zimne opony” oznacza, że mają one temperaturę otoczenia (po upływie około 3 godzin od zakończenia jazdy samochodem). Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.

 Uwaga

  • Po napompowaniu opony należy zawsze założyć kapturek ochronny na zawór, by nie dopuścić do jego uszkodzenia przez żwir, zanieczyszczenia itp.
  • Używać wyłącznie plastikowych kapturków ochronnych. Metalowe kapturki ochronne mogą ulec korozji, co utrudni ich odkręcenie.

 Ostrzeżenie

  • Nieprawidłowe ciśnienie w oponach może doprowadzić do ich uszkodzenia, co może spowodować utratę kontroli kierowcy nad samochodem.
  • Układ nie jest w stanie zasygnalizować z wyprzedzeniem nagłego uszkodzenia opony.
  1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)