Różnica między funkcją Pilot Assist* a funkcją monitorowania pasa ruchu

Pilot Assist to funkcja podnosząca komfort, która pomaga kierowcy utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Funkcja monitorowania pasa ruchu1 w podobny sposób może pomóc kierowcy w pewnych sytuacjach, aby zmniejszyć ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.

Pilot Assist

Pilot Assist może pomagać w utrzymywaniu toru jazdy samochodu pomiędzy oznaczeniami pasa ruchu, a także w utrzymywaniu nastawionej prędkości i określonego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu. Funkcja ta może także pomagać w utrzymaniu właściwej pozycji na pasie ruchu, korzystając z linii wyznaczających pas.

Do czego służy funkcja Pilot Assist?

  • W niektórych przypadkach może pomagać w utrzymywaniu pojazdu na pasie ruchu poprzez wspomaganie układu kierowniczego.
  • Może pomagać w utrzymywaniu zadanej prędkości lub zachowywaniu odległości od poprzedzającego pojazdu poprzez przyspieszanie i hamowanie.

Skąd wiadomo, że funkcja Pilot Assist działa?

Symbole na wyświetlaczu kierowcy w samochodzie pokazują, kiedy funkcja Pilot Assist działa.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Funkcja Adaptive Cruise Control jest aktywna.

Funkcja Pilot Assist jest wybrana, ale jest niedostępna. Kryteria działania funkcji nie są spełnione.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Funkcja Pilot Assist jest aktywna.

Funkcja monitorowania pasa ruchu

Funkcja monitorowania pasa ruchu może wspomagać kierowanie i/lub ostrzegać kierowcę, gdy dochodzi do niezamierzanego zjeżdżania samochodu z zajmowanego pasa ruchu. Funkcja jest aktywna w przedziale prędkości 65-180 km/h (40-112 mph) na drogach z dobrze widocznymi liniami wyznaczającymi pas ruchu.

Do czego służy funkcja monitorowania pasa ruchu?

  • Funkcja monitorowania pasa ruchu może pomagać kierowcy w kierowaniu, kierując samochód z powrotem na właściwy pas ruchu i/lub ostrzegając za wibracji kierownicy.

Skąd wiadomo, że funkcja monitorowania pasa ruchu działa?

Symbole na wyświetlaczu kierowcy w samochodzie pokazują stan funkcji.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol grey

Zgaszony symbol na wyświetlaczu kierowcy oznacza, że funkcja jest włączona, ale warunki do zadziałania funkcji LKA nie zostały spełnione.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol white

Biały symbol na wyświetlaczu kierowcy oznacza, że warunki do zadziałania funkcji LKA zostały spełnione i funkcja jest dostępna.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol orange

Pomarańczowy symbol na wyświetlaczu kierowcy oznacza, że funkcja LKA wspomaga kierowanie, by samochód wrócił na zajmowany pas ruchu i/lub przekazuje ostrzeżenia za pomocą wibracji kierownicy.

 Ostrzeżenie

Odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu ponosi zawsze kierowca. Zaleca się, aby kierowca przed skorzystaniem z tej funkcji przeczytał wszystkie informacje na jej temat zamieszczone w instrukcji obsługi.

 Ostrzeżenie

  • Funkcja jest dodatkowym układem wspomagającym kierowcę, którego zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
  • Zaleca się, aby kierowca przeczytał wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu.
  • Układy wspomagające kierowcę nie zastępują uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Lane Keeping Aid(LKA)

Czy to było pomocne?