Certyfikowane wartości zasięgu samochodu i zużycia energii elektrycznej

Zasięg samochodu i zużycie energii elektrycznej zależą od szeregu czynników. Możliwość uzyskania dalekich zasięgów i niskiego zużycia energii elektrycznej różni się w zależności od okoliczności i warunków jazdy samochodem.

Certyfikowane wartości zasięgu samochodu nie powinny być interpretowane jako zasięg przewidywany. Certyfikowane wartości są wartościami porównawczymi uzyskanymi podczas specjalnych cykli jazdy (patrz poniżej), a ich podstawowym celem jest umożliwienie porównywania różnych samochodów.

Wartości podane w poniższych tabelach są zgodne z WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure – światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), która jest międzynarodową metodą badań pojazdów odpowiadających charakterystyce samochodu osobowego, zaprojektowanych do badań laboratoryjnych.

Objaśnienie
Px-1646-Hybrid-Icon Range symbolCertyfikowana wartość potencjalnego zasięg samochodu („do”) w km. Wartość ta nie powinna być interpretowana jako zasięg przewidywany i podczas normalnej jazdy zasięg ten jest trudny do osiągnięcia.
P5-1917-Icon City suburbJazda miejska i podmiejska
P5-1917-Icon CombinedŚrednia wartość dla wszystkich czterech faz cyklu jazdy (jazda miejska, podmiejska, pozamiejska i autostradowa)
Px-2037-Electric consumptionCertyfikowana wartość zużycia energii elektrycznej przez samochód (kWh/100km). Wartość jest średnią wartością dla wszystkich czterech faz cyklu jazdy (jazda miejska, podmiejska, pozamiejska i autostradowa).
P5-1917-Icon lowWartość dolna
P5-1917-Icon highWartość górna

 Uwaga

Jeśli w tabeli brakuje danych dotyczących zasięgu i zużycia energii elektrycznej, zostaną one zaktualizowane w późniejszym terminie.
Px-1646-Hybrid-Icon Range symbolPx-2037-Electric consumption
P5-1917-Icon City suburbP5-1917-Icon Combined
P5-1917-Icon low57844420,7
P5-1917-Icon high54141522,3

Podane w powyższej tabeli wartości zasięgu na napędzie elektrycznym i zużycia energii elektrycznej są oparte na specjalnych cyklach jazdy (patrz poniżej). Masa samochodu może się zwiększyć zależnie od poziomu wyposażenia. W połączeniu z wielkością przewożonego ładunku wpływa to na zmniejszenie zasięgu na napędzie elektrycznym oraz zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z WLTP każdy samochód ma charakterystyczne wartości zasięgu na napędzie elektrycznym, które zależą od jego wyposażenia. Na wielu rynkach charakterystyczne wartości zasięgu samochodu na napędzie elektrycznym można znaleźć w jego dokumencie rejestracyjnym.

Istnieje wiele przyczyn mniejszego zasięgu na napędzie elektrycznym oraz większego zużycia energii elektrycznej w stosunku do wartości podanych w tabeli. Oto ich przykłady:

  • Zamontowanie dodatkowego wyposażenia, które wpływa na całkowitą masę samochodu.
  • Styl jazdy.
  • Jeżeli klient wybrał koła inne niż te, które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, może to zwiększyć wartość oporu toczenia.
  • Duża prędkość, która powoduje zwiększony opór powietrza.
  • Warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.

Norma WLTP

Od 1 września 2018 r. wprowadzona została nowa norma obliczania zasięgu na napędzie elektrycznym dla samochodów. Norma WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure – światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) określa przeciętne warunki codziennej jazdy. W porównaniu z wcześniejszą normą (NEDC), WLTP uwzględnia bardziej zróżnicowane warunki drogowe i prędkości, a także wyposażenie i klasę masy pojazdu. Wyposażenie opcjonalne wpływające na wartości zasięgu na napędzie elektrycznym, np. klimatyzacja, podgrzewanie siedzeń itp., zostaje wyłączone na czas trwania testów. Nowa norma powinna zapewnić bliższe rzeczywistości wartości zasięgu na napędzie elektrycznym. Wartości te mają umożliwić porównywanie różnych samochodów i nie wyrażają zasięgu na napędzie elektrycznym typowego dla danego pojazdu.

Profile cyklu jazdy

Cykl jazdy jest symulacją rzeczywistej przeciętnej jazdy samochodem. Norma opiera się na czterech różnych profilach cyklu jazdy. Te cztery profile cyklu jazdy to:

  • Jazda miejska – jazda z małą prędkością
  • Jazda podmiejska – jazda ze średnią prędkością
  • Jazda pozamiejska – jazda z dużą prędkością
  • Jazda autostradowa – jazda z bardzo dużą prędkością.

Każdy cykl jazdy określają inne warunki, takie jak na przykład prędkość, czas i przebieg.

Czy to było pomocne?