Ustawienia w Google Maps

Większość ustawień Maps wprowadza się bezpośrednio w aplikacji w ustawieniach. Oto kilka przykładów.

Poziom prowadzenia głosowego

Ustawia zakres prowadzenia głosowego, np. czy mają być przekazywane tylko informacje drogowe bez informacji o kolejnym manewrze.

Trasa alternatywna

Wybranie tego ustawienia pozwala na przykład na unikanie dróg płatnych i autostrad we wskazówkach dojazdu.

 Uwaga

Powyższe instrukcje stanowią ogólny opis i obejmują dostawców zewnętrznych. Dostępność, sposób postępowania i funkcje podlegają zmianom i mogą być zróżnicowane.

Inne ustawienia

Głośność prowadzenia głosowego

Głośność można zmieniać, obracając pokrętłem sterowania głośnością umieszczonym pod wyświetlaczem centralnym lub używając prawego zestawu przycisków na kierownicy. Na wyświetlaczu centralnym pojawia się rozwijane menu. Ustawić głośność prowadzenia głosowego.

Język i jednostki

Jeśli użytkownik chce wybrać inne języki lub jednostki w aplikacji Mapy, może je zmienić w ustawieniach w widoku aplikacji P6-2037-AppViewSymbol. Zmiana tego ustawienia spowoduje zmianę języka i jednostek pokazywanych na wszystkich wyświetlaczach w samochodzie, nie tylko w aplikacji Mapy.

 Uwaga

Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym może spowodować, że niektóre informacje podane w instrukcji obsługi nie będą zgodne z krajowymi lub lokalnymi przepisami. Nie należy zmieniać ustawienia na język, którego zrozumienie może sprawiać trudności, ponieważ może to utrudnić powrót do wcześniej używanego ekranu.

Czy to było pomocne?