Nastawianie maksymalnego otwarcia uruchamianych elektrycznie drzwi bagażnika*

Istnieje możliwość nastawienia stopnia otwarcia drzwi bagażnika, na przykład gdy samochód jest zaparkowany w garażu i ilość miejsca nad nim jest ograniczona.

Aby wyregulować maksymalne otwarcie

Otworzyć drzwi bagażnika ręcznie i zatrzymać je w żądanym położeniu otwarcia.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button u dołu drzwi bagażnika przez około 3 sekundy.
Rozlegną się dwa sygnały potwierdzające zapisanie ustawionej pozycji.

 Uwaga

Nie ma możliwości zaprogramowania pozycji otwarcia mniejszej niż połowiczne otwarcie drzwi bagażnika.

Przywracanie maksymalnego otwarcia

Otworzyć drzwi bagażnika ręcznie do położenia całkowitego otwarcia.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button u dołu drzwi bagażnika przez około 3 sekundy.
Rozlegną się dwa sygnały, potwierdzające anulowanie ustawionej pozycji.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.