Pompowanie opon za pomocą kompresora wchodzącego w skład zestawu naprawczego do ogumienia

Kompresorem z awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia można pompować oryginalne opony samochodu.
Kompresor musi być wyłączony. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0 (wyłączonym). Wyjąć przewód elektryczny i powietrzny.

Podłączyć przewód powietrzny bezpośrednio do gniazda na pojemnik na kompresorze, a następnie obrócić go o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przenieść naklejkę ostrzegawczą na boczną ściankę kompresora. Nie trzeba jej przyklejać do kołpaka koła, jeśli nie był używany środek uszczelniający.

Odkręcić kapturek ochronny z zaworu powietrznego opony. Wkręcić końcówkę przewodu sprężonego powietrza do końca części gwintowanej zaworu opony.

Podłączyć przewód elektryczny do najbliższego gniazda elektrycznego 12 V i uruchomić samochód.

 Ostrzeżenie

Nie pozostawiać dzieci w samochodzie bez opieki, gdy samochód jest uruchomiony.
Uruchomić kompresor, przestawiając wyłącznik do pozycji I (włączonej).

 Ważne

Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może pracować dłużej niż 10 minut.
Napompować oponę do ciśnienia podanego na naklejce z wartościami ciśnienia opon znajdującej się na słupku drzwi po stronie kierowcy. Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.
Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód elektryczny i powietrzny.
Założyć z powrotem kapturek ochronny na zawór opony.

 Uwaga

  • Po napompowaniu opony należy zawsze założyć kapturek ochronny na zawór, by nie dopuścić do jego uszkodzenia przez żwir, zanieczyszczenia itp.
  • Używać wyłącznie plastikowych kapturków ochronnych. Metalowe kapturki ochronne mogą ulec korozji, co utrudni ich odkręcenie.

 Uwaga

Kompresor jest urządzeniem elektrycznym. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Czy to było pomocne?