Pompowanie opon za pomocą kompresora wchodzącego w skład zestawu naprawczego do ogumienia

Kompresorem z awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia można pompować oryginalne opony samochodu.
Kompresor musi być wyłączony. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0 (wyłączonym). Wyjąć przewód elektryczny i powietrzny.

Podłączyć przewód powietrzny bezpośrednio do gniazda na pojemnik na kompresorze, a następnie obrócić go o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przenieść naklejkę ostrzegawczą na boczną ściankę kompresora. Nie trzeba jej przyklejać do kołpaka koła, jeśli nie był używany środek uszczelniający.

Odkręcić kapturek ochronny z zaworu powietrznego opony. Wkręcić końcówkę przewodu sprężonego powietrza do końca części gwintowanej zaworu opony.

Podłączyć przewód elektryczny do najbliższego gniazda elektrycznego 12 V i uruchomić samochód.

 Ostrzeżenie

Nie pozostawiać dzieci w samochodzie bez opieki, gdy samochód jest uruchomiony.
Uruchomić kompresor, przestawiając wyłącznik do pozycji I (włączonej).

 Ważne

Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może pracować dłużej niż 10 minut.
Napompować oponę do ciśnienia podanego na naklejce z wartościami ciśnienia opon znajdującej się na słupku drzwi po stronie kierowcy. Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.
Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód elektryczny i powietrzny.
Założyć z powrotem kapturek ochronny na zawór opony.

 Uwaga

  • Po napompowaniu opony należy zawsze założyć kapturek ochronny na zawór, by nie dopuścić do jego uszkodzenia przez żwir, zanieczyszczenia itp.
  • Używać wyłącznie plastikowych kapturków ochronnych. Metalowe kapturki ochronne mogą ulec korozji, co utrudni ich odkręcenie.

 Uwaga

Kompresor jest urządzeniem elektrycznym. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.