Koło zapasowe*

Koło zapasowe (typu Temporary Spare) może zostać użyte tymczasowo do zastąpienia normalnego koła z przebitą oponą.

Koło zapasowe jest przeznaczone wyłącznie do tymczasowego wykorzystania. Należy je jak najszybciej zastąpić normalnym kołem.

Podczas korzystania z koła zapasowego może ulec zmianie charakterystyka jezdna samochodu, a prześwit jest zmniejszony. Nie myć samochodu w automatycznej myjni samochodowej, jeśli zamontowane jest koło zapasowe typu Temporary Spare.

Zalecane ciśnienie w oponie musi zostać zachowane niezależnie od pozycji tymczasowego koła zapasowego w samochodzie.

Jeśli koło zapasowe ulegnie uszkodzeniu, nowe koło można nabyć u dealera Volvo.

 Ostrzeżenie

  • Nie wolno jechać z prędkością większą niż 80 km/h (50 mph) z zamontowanym w pojeździe kołem zapasowym.
  • W żadnym wypadku nie wolno jechać samochodem z zamontowanym więcej niż jednym tymczasowym kołem zapasowym (Temporary Spare).
  • Podczas jazdy z zamontowanym kołem zapasowym właściwości jezdne samochodu mogą być zmienione. Koło zapasowe trzeba jak najszybciej zastąpić zwykłym kołem.
  • Koło zapasowe jest mniejsze niż zwykłe koło, co powoduje zmianę prześwitu samochodu. Należy uważać na wysokie krawężniki i nie należy myć samochodu w myjni automatycznej.
  • Ciśnienie powietrza w kole zapasowym powinno być zgodne z zaleceniami producenta.
  • W samochodach z napędem na wszystkie koła można odłączyć napęd tylnej osi.
  • Jeśli koło zapasowe zostanie zamontowane na przedniej osi, to nie można jednocześnie używać łańcuchów przeciwpoślizgowych.
  • Koła zapasowego nie wolno naprawiać.

 Ważne

Nie wolno jeździć samochodem, w którym zamontowano opony różnych rozmiarów lub z innym kołem zapasowym niż dopuszczone do stosowania w samochodzie. Używanie opon różnych rozmiarów może spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów samochodu z uwagi na różnicę obwodu toczenia opon.

W samochodach dostosowanych konstrukcyjnie do różnych rozmiarów opon na przedniej i tylnej osi, typ i marka opon na obu osiach muszą być takie same.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.