Kurtyny powietrzne

Napełniona kurtyna, Inflatable Curtain (IC), chroni głowy kierowcy i pasażerów przed uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
P6-1746-XC40–Safety–Inflatable Curtain

Kurtyny powietrzne są zamontowane wzdłuż boków podsufitki i chronią kierowcę oraz pasażerów na zewnętrznych siedzeniach. Ich panele oznaczono napisem IC AIRBAG.

Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia w bok samochodu.

 Ostrzeżenie

Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu dokonania naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy systemie kurtyn powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

 Ostrzeżenie

Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich przedmiotów na uchwytach w podsufitce. Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do zawieszenia lekkich kurtek i płaszczy (w żadnym wypadku twardych przedmiotów, takich jak parasole).

Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby stosować wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo dopuszczone do montażu w tych miejscach.

 Ostrzeżenie

Jeśli samochód jest załadowany powyżej górnej krawędzi szyb drzwi, należy pozostawić 10 cm (4 cale) przestrzeni między ładunkiem a bocznymi szybami. W przeciwnym razie zamierzone działanie ochronne kurtyny powietrznej zamontowanej w podsufitce może ulec pogorszeniu.

 Ostrzeżenie

Kurtyna powietrzna stanowi uzupełnienie pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Powiązane dokumenty