Punkt docelowy w Google Maps

W aplikacji Maps można wprowadzić kilka rodzajów punktów docelowych.

W polu wyszukiwania można wprowadzić różne rodzaje punktów docelowych. Oprócz adresów można wprowadzić określone punkty, np. muzeum, i poprosić o wskazówki dojazdu do tego miejsca. Można również przeprowadzić bardziej ogólne wyszukiwanie, np. stacji ładowania, restauracji czy hoteli, a następnie wybrać jedną z wyszukanych pozycji jako punkt docelowy i wyświetlić wskazówki dojazdu.

Jeśli konto Google jest powiązane z samochodem, w aplikacji Maps można wyświetlić punkty docelowe takie jak dom, praca, ulubione i ostatnio wyszukiwane, które są ustawione w innych urządzeniach.

 Uwaga

Niska jakość połączenia może mieć negatywny wpływ na działanie funkcji.