Blokada dźwigni skrzyni biegów

Blokada dźwigni skrzyni biegów zapobiega przypadkowej zmianie położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów.

Aby zmienić bieg, należy wcisnąć pedał hamulca.

Dźwignię można zawsze przesuwać do przodu i do tyłu, ale aby zmienić bieg, należy wcisnąć pedał hamulca.

Komunikat na wyświetlaczu kierowcy

Jeśli dźwignia zmiany biegów jest zablokowana na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat, np. Wciśnij pedał hamulca, aby aktywować dźwignię zmiany biegów.

Dźwignia zmiany biegów nie blokowana mechanicznie.1

  1. 1 Dotyczy samochodów z małą dźwignią zmiany biegów.