Driver Alert

Funkcja Driver Alert ma na celu pomóc kierowcy zauważyć, że zaczyna prowadzić samochód w sposób mniej stabilny, np. w wyniku rozproszenia jego uwagi lub zasypiania.

Funkcja ta służy wykrywaniu powolnego spadku czujności kierowcy, przede wszystkim podczas jazdy na drogach głównych. Nie jest przeznaczona do działania w warunkach ruchu miejskiego.

Funkcja jest włączana przy prędkościach powyżej 65 km/h (40 mph) i pozostaje aktywna tak długo, jak długo prędkość jest wyższa od 60 km/h (37 mph).

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
Funkcja Driver Alert odczytuje położenie samochodu na pasie ruchu.

Kamera śledzi skrajne linie na jezdni wyznaczające pas ruchu, którego przebieg jest porównywany z ruchami kierownicy.

P5-1507-Driver Alert Control, the car is being driven erratically in the lane
Samochód porusza się w nieskoordynowany sposób po pasie ruchu.
Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Jeśli sposób prowadzenia stanie się zauważalnie niestabilny, kierowca zostaje ostrzeżony tym symbolem na wyświetlaczu kierowcy w połączeniu z sygnałem dźwiękowym i komunikatem tekstowym Czas na przerwę Driver Alert.

Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia, po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.

 Ostrzeżenie

Funkcji Driver Alert nie należy wykorzystywać do przedłużania czasu jazdy bez odpoczynku. Kierowca powinien zaplanować przerwy w regularnych odstępach czasu i zadbać o to, by być wypoczętym.

 Ostrzeżenie

Alarm przekazywany przez funkcję Driver Alert należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ senny kierowca często nie zdaje sobie sprawy z własnego stanu.

Gdy rozlegnie się alarm lub kierowca odczuwa zmęczenie:
  • Należy jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.

Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie samochodu w stanie zmęczenia jest tak samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu lub podobnych używek.

 Ostrzeżenie

  • Funkcja jest dodatkowym układem wspomagającym kierowcę, którego zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
  • Zaleca się, aby kierowca przeczytał wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu.
  • Układy wspomagające kierowcę nie zastępują uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.