Połączenie z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi

W razie potrzeby samochód można połączyć z siecią Wi-Fi.

Jeśli samochód jest zaparkowany na przykład w sąsiedztwie domu z siecią Wi-Fi albo Internet został udostępniony w telefonie komórkowym, samochód może zostać podłączony do tej sieci.

W przypadku udostępniania Internetu przez telefon komórkowy, należy pamiętać, aby najpierw włączyć udostępnianie Internetu w telefonie.

Aby podłączyć samochód do sieci Wi-Fi, należy wykonać poniższe czynności:
Przejść do ustawień iCup-2037-Settings symbol u dołu wyświetlacza centralnego, a następnie nacisnąć Łączność.
Nacisnąć pozycję Wi-Fi, aby wyświetlić listę dostępnych sieci. Nie ze wszystkimi sieciami można nawiązać połączenie. Jeśli sieć, z którą ma zostać nawiązane połączenie, nie znajduje się na liście dostępnych sieci, zapoznać się z poniższymi informacjami.
Wybrać żądaną sieć, wprowadzić hasło i połączyć się.

 Uwaga

Oto zidentyfikowane wymagania dotyczące udostępniania punktów dostępu Wi-Fi do użytku z systemem Android:

 • WPA2 z hasłem (CCMP).
  • Hasło jest wymagane.
 • Niedozwolone/niemożliwe:
  • Sieć bez szyfrowania (sieć otwarta).
  • WPA3.
  • WEP.
  • WPA (z TKIP).
  • Routery obsługujące WPS (Wi-Fi Protected Setup). Możliwe także w przypadku połączenia WPA2 (większość routerów domowych obsługuje WPS). Jeśli router domowy ma włączoną funkcję WPS, nie będzie ona dostępna z powodu ograniczonych zabezpieczeń podczas zarządzania dostępem WPS. Aby połączyć się z siecią WPA2 za pomocą WPS, należy wyłączyć WPS na routerze.

Czy to było pomocne?