Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania przedniego fotela*

Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.

Istnieje możliwość nastawienia, czy automatyczne włączanie podgrzewania siedzeń, gdy kierowca jest w samochodzie, ma być aktywne czy nieaktywne.1 Gdy automatyczne włączanie jest aktywne, elektryczne podgrzewanie będzie się włączać przy temperaturze otoczenia 10°C(50°F) lub niższej.

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Wcisnąć iCup-2037-Icon three dots horizontal
Wybrać żądane ustawienie opcji Automatyczne podgrzewanie fotela kierowcy i Automatyczne podgrzewanie fotela pasażera, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne włączenie podgrzewania fotela kierowcy i fotela pasażera.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Tryb użytkowy komfortowy