Wymiana koła

Zmianę koła trzeba zawsze przeprowadzać w sposób prawidłowy. Poniżej zamieszczono instrukcje dotyczące wymontowania i zamontowania koła oraz ważne wskazówki, o których należy pamiętać. Należy sprawdzić, czy rozmiar opon posiada homologację dla danego modelu samochodu.

 Ostrzeżenie

  • W razie konieczności zmiany koła w miejscu o nasilonym natężeniu uchu, pasażerowie muszą znajdować się w bezpiecznym miejscu.
  • Przy wymianie opon korzystać z podnośnika1 przeznaczonego do danego samochodu. Przy wszystkich innych pracach używać podpór do zabezpieczenia samochodu.
  • Nie wolno wchodzić pod samochód ani wkładać pod samochód jakiejkolwiek części ciała, gdy pojazd jest podniesiony na podnośniku.
  • Pasażerowie muszą wysiąść z samochodu, jeśli będzie on podnoszony za pomocą podnośnika.

 Ważne

Jeśli samochód jest wyposażony w podnośnik1, jest on przeznaczony wyłącznie do sporadycznego i krótkotrwałego użycia, na przykład przy wymianie koła z przebitą oponą. Do podnoszenia samochodu należy używać wyłącznie podnośnika przeznaczonego do konkretnego modelu. Jeśli samochód ma być podnoszony częściej lub na dłużej niż wymaga tego wymiana koła, zaleca się używanie podnośnika warsztatowego. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do tego rodzaju sprzętu.

Gdy podnośnik nie jest używany, należy go przechowywać w specjalnym miejscu pod podłogą przestrzeni bagażowej. Złożyć podnośnik, aby się zmieścił.

Wymontowanie koła

Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać wszystkie instrukcje. Przed podniesieniem samochodów wyjąć potrzebne narzędzia.

Jeśli koło ma zostać wymienione w miejscu uczęszczanym, należy włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy.

Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony i wybrać położenie P dźwigni skrzyni biegów.
Pod koła, które pozostają na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Użyć na przykład ciężkich klocków drewnianych lub dużych kamieni.

Skręcić ze sobą do oporu zaczep holowniczy i klucz do kół2.

P5-1507-tool for wheel screws
Zdjąć plastikowe kołpaki z nakrętek kół za pomocą specjalnego narzędzia.
Gdy samochód stoi jeszcze na podłożu, poluzować śruby koła za pomocą klucza do kół/zaczepu holowniczego o ½–1 obrotu, naciskając w dół (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Zawsze należy zacząć od odkręcenia śruby zabezpieczającej*.
Postępować zgodnie z instrukcją bezpiecznego podnoszenia samochodu za pomocą podnośnika.
Podnieść samochód na wysokość, która umożliwia swobodne obracanie się zdejmowanego koła. Zdjąć nakrętki mocujące i zdjąć koło.

Zamontowanie koła

Oczyścić powierzchnie między kołem a piastą.

Wsunąć koło na piastę. Jeśli w samochodzie z przodu i z tyłu stosowane są różne rozmiary opon albo obręczy kół, należy pamiętać o zamontowaniu właściwego rozmiaru na właściwym miejscu. Dokręcić starannie nakrętki mocujące.

Nie należy stosować żadnych środków smarnych na śrubach kół.

Opuścić samochód, aby koło nie mogło się obracać.

Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Dokręcić momentem 140 Nm (103 funt-stopa). Moment dokręcenia należy skontrolować kluczem dynamometrycznym.

P5-1507- tightening wheel screws
Założyć z powrotem plastikowe osłony na śruby kół.
Sprawdzić ciśnienie w oponach i zapisać nową wartość ciśnienia w układzie monitorowania ciśnienia w oponach*.

 Ostrzeżenie

Śruby kół mogą wymagać dokręcenia po kilku dniach od wymiany kół. Wahania temperatury i drgania mogą spowodować, że nie będą dokręcone równomiernie i mocno.

 Uwaga

  • Po napompowaniu opony należy zawsze założyć kapturek ochronny na zawór, by nie dopuścić do jego uszkodzenia przez żwir, zanieczyszczenia itp.
  • Używać wyłącznie plastikowych kapturków ochronnych. Metalowe kapturki ochronne mogą ulec korozji, co utrudni ich odkręcenie.
  1. 1 Zalecenia dotyczące podnośnika można uzyskać, kontaktując się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
  2. 2 Zalecenia dotyczące klucza do kół można uzyskać, kontaktując się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
  3. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.