Ważne informacje na temat akcesoriów i wyposażenia dodatkowego

Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie elementów wyposażenia dodatkowego może zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie.

Firma Volvo zdecydowanie zaleca, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy, gdy powiązane z nimi oprogramowanie zostanie zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.

Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów – mają one różne wyposażenie zależnie od potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Opcje lub akcesoria opisane w niniejszym podręczniku zostały oznaczone gwiazdką. W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z dealerem Volvo.

 Ostrzeżenie

Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie samochodu oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów ponosi zawsze kierowca.

Ważne jest także przeprowadzanie obsługi technicznej i przeglądów samochodu zgodnie z zaleceniami firmy Volvo, instrukcją obsługi i książką „Program obsługi i rejestr przeglądów”.

W przypadku stwierdzenia różnicy między informacją na wyświetlaczu centralnym a informacją zamieszczoną w innych źródłach, zawsze obowiązuje informacja pokazywana na wyświetlaczu centralnym.

Czy to było pomocne?