Tryby jazdy

Asystent zasięgu

Zaktualizowano 4/4/2022

Asystent zasięgu

Asystent zasięgu podaje kierowcy informacje przeglądowe i oferuje pomoc w celu umożliwienia bardziej ekonomicznej jazdy.

Do czynników zwiększających zasięg, na które ma wpływ kierowca, należą prędkość, styl jazdy i ustawienia klimatyzacji.

P5P6-21w46-iCup-Range speed

Prędkość

P5P6-21w46-iCup-Range driving style

Styl jazdy

P5P6-21w46-iCup-Range climate cool

Klimatyzacja

Każda z ikon ma wskaźnik, który pokazuje bieżące zużycie energii. Gdy wskaźnik zmieni kolor z niebieskiego na pomarańczowy, kierowca powinien zrewidować sposób wykorzystywania energii, wybierając zachowania przyczyniające się do bardziej ekonomicznej jazdy.

Optymalizowanie zasięgu

Funkcja optymalizacji zasięgu dostosowuje ustawienia klimatyzacji w taki sposób, by oszczędzać energię i zwiększyć w ten sposób zasięg samochodu.

Włączanie i wyłączanie optymalizacji zasięgu za pośrednictwem wyświetlacza centralnego

Wcisnąć .

Wybrać opcję Asystent zasięgu.

Włączanie i wyłączanie optymalizacji zasięgu.

Uwaga

Optymalizacja zasięgu jest automatycznie wyłączana, gdy stan naładowania (SoC) wynosi 50% lub więcej.

Uwaga

W niskich temperaturach otoczenia wydajność nagrzewnicy jest ograniczona. Jeśli temperatura wydaje się zbyt niska, wyłączyć funkcję optymalizacji zasięgu.

W wysokich temperaturach otoczenia wydajność chłodzenia jest ograniczona. Jeśli temperatura wydaje się zbyt wysoka, wyłączyć funkcję optymalizacji zasięgu.

Ograniczona wydajność funkcji klimatyzacji regulującej wilgotność może spowodować zaparowanie szyb.

Z powodu ograniczonej wydajności funkcji klimatyzacji zwiększa się recyrkulacja powietrza, co może spowodować, że może być odczuwane pogorszenie jakości powietrza i komfortu, szczególnie na tylnym siedzeniu.


Czy to pomogło?