Zrównoważony rozwój

Działanie dotyczące klimatu

Zmiany klimatyczne są faktem. Jako dostawca rozwiązań mobilności zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią problemu zmiany klimatu i mamy obowiązek działać. Poprzez redukcję emisji w całym naszym łańcuchu wartości dążymy do tego, by do 2040 roku stać się firmą neutralną dla klimatu.

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.

Działania i kamienie milowe

CO2e na samochód -40%

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóraCO2e na samochód -40%W latach 2018–2025 dążymy do zmniejszenia całkowitej emisji CO2 w całym cyklu eksploatacji na samochód o 40 procent. Oznacza to coś więcej niż tylko zmniejszenie emisji spalin – elektryfikacja nie wystarczy. Dlatego oprócz redukcji emisji spalin musimy również zmniejszyć emisje CO2 w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóraEmisja spalin -50%Spaliny stanowią ponad połowę naszej całkowitej emisji na samochód. Dlatego chcemy zmniejszyć emisję spalin o 50 procent do 2025 r. (w porównaniu z 2018 r.). Kluczem jest elektryfikacja. Każdy nowy model Volvo ma wersję zelektryfikowaną. Wprowadzamy także modele w pełni elektryczne, takie jak nowe XC40 Recharge i C40 Recharge – oba w pełni elektryczne czyli nieemitujące żadnych spalin.

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóraEmisja pochodząca z działalności operacyjnej -25%Poza wysiłkami zmierzającymi do redukcji emisji spalin musimy skierować nasze działania również na inne źródła emisji – zakłady produkcyjne, pojazdy firmowe, logistykę, podróże służbowe, dojazdy pracowników, odpady i zakończenie eksploatacji pojazdów. Dlatego zamierzamy zmniejszyć poziom emisji generowanych przez działalność operacyjną w przeliczeniu na wyprodukowany pojazd o 25% do 2025 r. (w porównaniu do 2018 r.). Chcemy do 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną działalności produkcyjnej w skali globalnej.

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóraEmisja w łańcuchu dostaw -25%Toczymy wojnę totalną z emisją, dlatego nasi dostawcy muszą ograniczyć ją w wielu obszarach. Główne obszary to produkcja stali i akumulatorów. Działania te muszą również objąć produkcję podzespołów, wydobycie surowców oraz materiały pośrednie, takie jak komputery i meble biurowe. Chcemy, by do 2025 r. nasi główni dostawcy korzystali w 100% z energii odnawialnej oraz zmieniali swoje podejście do surowców w kierunku coraz bardziej zamkniętego obiegu.

CO2e na samochód -40%

W latach 2018–2025 dążymy do zmniejszenia całkowitej emisji CO2 w całym cyklu eksploatacji na samochód o 40 procent. Oznacza to coś więcej niż tylko zmniejszenie emisji spalin – elektryfikacja nie wystarczy. Dlatego oprócz redukcji emisji spalin musimy również zmniejszyć emisje CO2 w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóra

Emisja spalin -50%

Spaliny stanowią ponad połowę naszej całkowitej emisji na samochód. Dlatego chcemy zmniejszyć emisję spalin o 50 procent do 2025 r. (w porównaniu z 2018 r.). Kluczem jest elektryfikacja. Każdy nowy model Volvo ma wersję zelektryfikowaną. Wprowadzamy także modele w pełni elektryczne, takie jak nowe XC40 Recharge i C40 Recharge – oba w pełni elektryczne czyli nieemitujące żadnych spalin.

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóra

Emisja pochodząca z działalności operacyjnej -25%

Poza wysiłkami zmierzającymi do redukcji emisji spalin musimy skierować nasze działania również na inne źródła emisji – zakłady produkcyjne, pojazdy firmowe, logistykę, podróże służbowe, dojazdy pracowników, odpady i zakończenie eksploatacji pojazdów. Dlatego zamierzamy zmniejszyć poziom emisji generowanych przez działalność operacyjną w przeliczeniu na wyprodukowany pojazd o 25% do 2025 r. (w porównaniu do 2018 r.). Chcemy do 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną działalności produkcyjnej w skali globalnej.

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóra

Emisja w łańcuchu dostaw -25%

Toczymy wojnę totalną z emisją, dlatego nasi dostawcy muszą ograniczyć ją w wielu obszarach. Główne obszary to produkcja stali i akumulatorów. Działania te muszą również objąć produkcję podzespołów, wydobycie surowców oraz materiały pośrednie, takie jak komputery i meble biurowe. Chcemy, by do 2025 r. nasi główni dostawcy korzystali w 100% z energii odnawialnej oraz zmieniali swoje podejście do surowców w kierunku coraz bardziej zamkniętego obiegu.

Przedni fotel Volvo pokryty materiałem innym niż skóra

Produkcja na zasadach neutralności klimatycznej

Dążymy do osiągnięcia do 2025 r. neutralności klimatycznej naszej działalności produkcyjnej. Od 2008 r. wszystkie nasze europejskie fabryki są zasilane energią wodną. Obecnie nasze zakłady w różnych miejscach na świecie są zasilane w ponad 80% energią elektryczną neutralną dla klimatu. Wiemy, że osiągnięcie naszych zamierzeń wymaga wielu zwycięstw – dużych i małych.

Volvo Cars dąży do uzyskania neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Wszystkie nasze europejskie zakłady przestawiają się całkowicie na odnawialną energię elektryczną

Szwedzki zakład w Skövde osiąga neutralność klimatyczną

Zakłady w Gandawie (Belgia) i Charleston (USA) zostają podłączone do zasilania energią słoneczną

Zakłady Chengdu i Daqing w Chinach korzystają z energii w 100% neutralnej dla klimatu

Torslanda (Szwecja) staje się naszą pierwszą neutralną dla klimatu fabryką samochodów

Konstruktor sondy lambda firmy Volvo pokazuje swój wynalazek.

Globalny standard raportowania emisji

Dążymy do uzyskania rzeczywistych wyników w oparciu o dokładną ilość emisji, za które jesteśmy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialni. Dlatego przestrzegamy Greenhouse Gas Protocol (GHG) – międzynarodowego standardu rozliczania gazów cieplarnianych.

Mapa drogowa CO2

Kiedy przyjrzymy się wszystkim źródłom emisji, za które jesteśmy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialni, dostrzegamy, że do dokonania prawdziwej zmiany potrzebny jest szeroki wachlarz inicjatyw. Oto jak wygląda nasza mapa drogowa CO2.

Samochody elektryczne – korzyści i wyzwania

Elektryfikacja odgrywa istotną rolę w naszej wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r., ale samochody elektryczne również stwarzają nowe wyzwania – dla wszystkich. Zwycięstwa uzyskiwane dzięki samochodom elektrycznym są mniejsze, jeśli energia elektryczna służąca do ich ładowania jest wytwarzana z paliw kopalnych. Ładowanie za pomocą odnawialnej energii elektrycznej znacznie zmniejsza emisję w całym okresie eksploatacji każdego samochodu. Również kwestie związane z ładowaniem wpływają na popularność samochodów elektrycznych – potrzebna jest większa infrastruktura, aby więcej osób zdecydowało się na zmiany.

Na obecnym etapie dla użytkowników samochodów kluczowy jest odpowiednio duży zasięg. Zapewnienie go wymaga z kolei większych akumulatorów, co wpływa na całkowitą emisję spalin w cyklu eksploatacji samochodu i jego cenę. Jest to złożona zależność i wierzymy, że samochody elektryczne osiągną swój pełny potencjał, gdy my – jako społeczność globalna – znajdziemy nowe sposoby zapewniania klientom łatwego dostępu do ładowania energią odnawialną.

Analiza cyklu eksploatacji XC40 Recharge

Pełna transparentność, jeśli chodzi o całkowity wpływ naszych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorowo (BEV) na emisje CO2, jest czymś, co postrzegamy jako odpowiedzialność biznesową i społeczną. Dlatego opracowaliśmy kompleksową analizę cyklu eksploatacji (LCA) śladu węglowego naszego pierwszego pojazdu BEV, XC40 Recharge, i porównaliśmy go z modelem XC40, napędzanym silnikiem spalinowym.

Dziecko siedzące z tyłu w zaparkowanym samochodzie

Przyszłość

Zanim na rynku pojawią się kolejne w pełni elektryczne modele Volvo, zobowiązujemy się do transparentności w zakresie informowania o naszym śladzie CO2 we wszystkich naszych nowych samochodach.

Zamierzenia dotyczące klimatu

LCA umożliwiają nam dokładne określenie materiałów i procesów generujących emisje w obrębie naszych działań i łańcucha dostaw, pomagając nam osiągnąć nasze zamierzenia dotyczące klimatu, a także mobilność o zerowej emisji.

Nasze stanowisko

Nasze zamierzenie osiągnięcia jako firma neutralności klimatycznej do 2040 r. stworzy wiele wyzwań; chcemy zachować transparentność podczas całej tej transformacji. Chcemy działać odpowiedzialnie i chcemy, aby każdy zainteresowany tym, co dzieje się w Volvo Cars, mógł poznać nasze postępy i wartości. Więcej na temat tego, jak wywiązujemy się z naszych zobowiązań dowiesz się, zapoznając się z poniższymi dokumentami.

Dokument wyrażający stanowisko dotyczące działań na rzecz klimatu

Za czym opowiadamy się w walce z globalnym ociepleniem.

Dokument przedstawiający stanowisko w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym

Jak możemy się zmienić, aby lepiej wykorzystywać materiały i nasze produkty.

Dokument przedstawiający stanowisko w sprawie równoważenia emisji dwutlenku węgla

Nasze stanowisko w sprawie równoważenia emisji dwutlenku węgla.