Zrównoważony rozwój

Zmiany klimatyczne są faktem. Jako dostawca rozwiązań mobilności zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią problemu i mamy obowiązek działać. Naszym celem jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2040. Jak zamierzamy to osiągnąć? Poprzez redukcję emisji w całym naszym łańcuchu wartości.

Widok z tyłu na białe Volvo XC40 jadące po oblodzonej drodze

Działania i kamienie milowe

Spadek emisji CO₂ na samochód o 75% do roku 2030.

Spadek emisji CO₂ na samochód o 75% do roku 2030.

Stopniowo zmniejszamy średni poziom emisji na samochód, aby osiągnąć wynik zerowy netto do roku 2040. Naszą celem jest zmniejszenie do roku 2025 emisji w cyklu życia samochodu o 40%, a następnie zmniejszenie emisji w cyklu życia samochodu o 75% do roku 2030 (w stosunku do poziomu z roku 2018).

100% samochodów elektrycznych do roku 2030

100% samochodów elektrycznych do roku 2030

Naszym celem jest zmniejszenie emisji spalin na samochód o 50% do roku 2025, a następnie o 100% do roku 2030 (w stosunku do poziomu z roku 2018). Dążymy również do tego, by do roku 2030 produkować wyłącznie samochody elektryczne. Dotychczas wprowadziliśmy na rynek następujące modele w pełni elektryczne: EX40, C40, EX90, EX30 i EM90.

-30% emisji związanej z materiałami do roku 2030

-30% emisji związanej z materiałami do roku 2030

Również nasi dostawcy muszą obniżać poziomy emisji. Działania te muszą objąć wiele obszarów, tj. wydobycie surowców, produkcję stali, baterii i podzespołów, jak też produkcję wyrobów niewykorzystywanych bezpośrednio w pojazdach, takich jak komputery czy meble biurowe. W przypadku samochodów w pełni elektrycznych 75% emisji związanej z materiałami pochodzi z produkcji stali, aluminium i baterii. Dlatego też dokładamy wielu starań, by prace projektowe i rozwojowe nad naszymi samochodami były prowadzone w sposób bardziej zrównoważony, jednocześnie zwiększając udział materiałów niskoemisyjnych, prawie bezemisyjnych i pochodzących z recyklingu. Naszym celem jest zmniejszenie emisji związanej z materiałami o 25% na samochód do roku 2025, a następnie o 30% na samochód do roku 2030 (w stosunku do poziomu z roku 2018).

-30% emisji związanej z naszą działalnością do roku 2030

-30% emisji związanej z naszą działalnością do roku 2030

Poza wysiłkami zmierzającymi do redukcji emisji spalin musimy skierować nasze działania również na inne źródła emisji – zakłady produkcyjne, pojazdy firmowe, logistykę, podróże służbowe, dojazdy pracowników, odpady i zakończenie eksploatacji pojazdów. Naszym celem jest więc zmniejszenie emisji związanej z naszą działalnością o 25% na samochód do roku 2025, a następnie o 30% do roku 2030 (w stosunku do poziomu z roku 2018). Na początek naszym celem, jaki chcemy osiągnąć do roku 2025, jest wykorzystywanie w naszej działalności energii neutralnej dla klimatu.

Produkcja na zasadach neutralności klimatycznej

Dążymy do osiągnięcia do 2025 r. neutralności klimatycznej naszej działalności produkcyjnej. Od 2008 r. wszystkie nasze europejskie fabryki są zasilane energią wodną.

2022Słowacja

Ogłoszono plany budowy nowej, neutralnej dla klimatu fabryki samochodów w Koszycach, która zostanie otwarta w roku 2026.

2021Szwecja

Fabryka samochodów w Torslanda jest naszą pierwszą fabryką samochodów neutralną dla klimatu.

2021Chiny

Fabryka samochodów w Daqing wykorzystuje w 100% energię elektryczną neutralną dla klimatu.

2020Chiny

Fabryka samochodów w Chengdu wykorzystuje w 100% energią elektryczną neutralną dla klimatu.

2018Belgia i USA

W fabrykach w Ghent i Charleston zamierzamy rozpocząć wykorzystywanie energii słonecznej.

2008Europa

Wszystkie nasze europejskie obiekty produkcyjne przechodzą na całkowicie odnawialną energię elektryczną.

Widok z boku na kobietę pracującą na laptopie

Globalny standard raportowania emisji

Dążymy do uzyskania rzeczywistych wyników w oparciu o dokładną ilość emisji, za które jesteśmy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialni. Dlatego przestrzegamy Greenhouse Gas Protocol (GHG) – międzynarodowego standardu rozliczania gazów cieplarnianych.

Mapa drogowa CO2

Kiedy przyjrzymy się wszystkim źródłom emisji, za które jesteśmy bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialni, dostrzegamy, że do dokonania prawdziwej zmiany potrzebny jest szeroki wachlarz inicjatyw. Oto jak wygląda nasza mapa drogowa CO2.

Samochody elektryczne – korzyści i wyzwania

Elektryfikacja odgrywa istotną rolę w naszej wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r., ale samochody elektryczne również stwarzają nowe wyzwania – dla wszystkich.

Zwycięstwa uzyskiwane dzięki samochodom elektrycznym są mniejsze, jeśli energia elektryczna służąca do ich ładowania jest wytwarzana z paliw kopalnych. Ładowanie za pomocą odnawialnej energii elektrycznej znacznie zmniejsza emisję w całym okresie eksploatacji każdego samochodu.

Również kwestie związane z ładowaniem wpływają na popularność samochodów elektrycznych – potrzebna jest większa infrastruktura, aby więcej osób zdecydowało się na zmiany.

Widok z tyłu i z boku na ładujące się XC40 zaparkowane przed kawiarnią, gdzie dwie osoby siedzą naprzeciw siebie

Na obecnym etapie dla użytkowników samochodów kluczowy jest odpowiednio duży zasięg. Zapewnienie go wymaga z kolei większych akumulatorów, co wpływa na całkowitą emisję spalin w cyklu eksploatacji samochodu i jego cenę.

Jest to złożona zależność i wierzymy, że samochody elektryczne osiągną swój pełny potencjał, gdy my – jako społeczność globalna – znajdziemy nowe sposoby zapewniania klientom łatwego dostępu do ładowania energią odnawialną.

Analiza cyklu życia naszych samochodów

Pełna transparentność informacji dotyczących wpływu naszych pojazdów elektrycznych (BEV) na klimat jest naszą odpowiedzialnością korporacyjną i społeczną. Dlatego udostępniliśmy dane dotyczące śladu węglowego każdego naszego modelu samochodu elektrycznego produkowanego od 2019 roku, obliczone przy użyciu metodologii oceny cyklu życia (LCA).

Dziecko siedzące z tyłu w zaparkowanym samochodzie

Przyszłość

Zanim na rynku pojawią się kolejne w pełni elektryczne modele Volvo, zobowiązujemy się do transparentności w zakresie informowania o naszym śladzie CO₂ wszystkich naszych nowych samochodów.

Transparentność danych i cele związane z ochroną klimatu

LCA umożliwiają nam dokładne określenie materiałów i procesów generujących emisje w obrębie naszych działań i łańcucha dostaw, pomagając nam osiągnąć nasze zamierzenia dotyczące klimatu, a także mobilność o zerowej emisji.

Nasze stanowisko

Nasze zamierzenie osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2040 stworzy wiele wyzwań; chcemy zachować transparentność podczas całej tej transformacji. Chcemy działać odpowiedzialnie i chcemy, aby każdy zainteresowany tym, co dzieje się w Volvo Cars, miał wgląd w nasze postępy i mógł dowiedzieć się, jakimi wartościami się kierujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z zasobami w naszej Polityce i stanowisku ESG i dowiedzenia się więcej o tym, co robimy. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę , wsparcie i wskazówki , które mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele.