V60

2016 Late

Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och beredskapsläge

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Rattens knappsats och kombiinstrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Fartbegränsare – På/Av.
  2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera maxhastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet.
  6. Ikon röd cirkel 6Fartbegränsare aktiv.

Tillfällig deaktivering – beredskapsläge

För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt och sätta den i beredskapsläge:

Tryck på Ikon avaktivering farthållare.

Kombiinstrumentets markering (5) skiftar färg från GRÖN till VIT och föraren kan temporärt överskrida den inställda maxhastigheten.

Fartbegränsaren återaktiveras med ett tryck på Ikon farthållare 5 varvid markeringen (5) skiftar färg från VIT till GRÖN och bilens maxhastighet är åter begränsad.

Tillfällig deaktivering med gaspedal

Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen ur en situation:

Tryck ner gaspedalen helt.

Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5) och föraren kan temporärt överskrida den inställda maxhastigheten – markeringen (5) skiftar under tiden färg från GRÖN till VIT.

Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts och bilens hastighet bromsats ner under den valda/lagrade maxhastigheten – displayens markering (5) skiftar färg från VIT till GRÖN och bilens maxhastighet är åter begränsad.

Var det här till hjälp?