Körfältsassistans (LKA)*

Uppgiften för Körfältsassistans är att på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.

Körfältassistans LDW eller LKA

Körfältsassistans finns i två versioner:

  • LDW – Lane Departure Warning – varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.
  • LKA – Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) – styr bilen tillbaka in i körfältet och/eller varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.

Bilen levereras med ett av dessa två system – marknad och motoralternativ avgör vilket av systemen bilen är utrustad med..

Vid osäkerhet huruvida bilen har LDW eller LKA:

  • Öppna menysystemet MY CAR och sök fram Förarstödsystem – där står angivet Lane Departure Warning om bilen har LDW eller Körfältsassistans för LKA.

Princip för LKA

P4-1220-LKA - Princip
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)

En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.

Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer Körfältsassistans att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.

Om bilen når fram till eller passerar en sidolinje, kommer Körfältsassistans dessutom att varna föraren med vibrationer i ratten.

 Varning

Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?