Farthållarfunktionernas rattknappar

I centerdisplayen kan vald farthållarfunktion styras med den vänstra rattknappsatsen. Detta gäller fartbegränsare (SL1)*, automatisk fartbegränsare (ASL2), farthållare (CC3), Pilot Assist* och Adaptive Cruise Control*.

VCC-23w17-Cruise Control functions steering wheel buttons
Farthållarfunktionernas knappar
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: Från beredskapsläge – Aktiverar vald funktion och lagrar aktuell hastighet.P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: Från aktivt läge – Sätter funktion i beredskapsläge.
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: Från beredskapsläge – Aktiverar vald funktion och återupptar lagrad hastighet.P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: Från aktivt läge – Ökar lagrad hastighet.
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: Minskar lagrad hastighet.
P5-Icon red circle 4P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, reduce distance: Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon.
P5-Icon red circle 5P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, add distance: Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon.
P5-Icon red circle 6P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, right arrow: Växlar mellan Pilot Assist* och Adaptive Cruise Control*.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control