Alkolås* – funktioner och handhavande

Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Funktioner

P3-0946 Alkolås
  1. Ikon röd cirkel 1Munstycke för utandningsprov.
  2. Ikon röd cirkel 2Strömbrytare.
  3. Ikon röd cirkel 3Sändarknapp.
  4. Ikon röd cirkel 4Lampa för batteristatus.
  5. Ikon röd cirkel 5Lampa för resultat av utandningsprov.
  6. Ikon röd cirkel 6Lampa indikerar klart för utandningsprov.

Handhavande – batteri

Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:

Kontrollampa (4)Batteristatus
Grönt blinkandeLaddning pågår
GrönFulladdat
GulHalvladdat
RödUrladdat – placera laddaren i hållaren eller anslut strömförsörjningskabeln från handskfacket.

 OBS

Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Benämns även Alcoguard.