XC70

2015 Early

Körfältsassistans (LDW)*

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Princip för LDW

(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)

(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)

LDW består av en kamera som läser av vägens/körfältets målade sidolinjer.

Om fordonet omotiverat korsar körbanans vänstra eller högra sidolinje larmas föraren med en ljudsignal.

 OBS

Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså när bilen har en linje mellan hjulen.

 Varning

LDW är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

Var det här till hjälp?