Laddning av hybridbatteri

Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet

Uppdaterad 11/15/2021

Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet

LED-lampan på laddkabelns kontrollenhet visar status för pågående laddning samt status efter avslutad laddningAvser laddning med mode 2-laddkabel..

P5P6-2017- Electric drive- Control module cable

Kontrollenhetens LEDLysdiod (Light Emitting Diode)-lampa.

LED-lampa

LED

Status

Innebörd

Rekommenderad åtgärd

Släckt

Laddning är inte möjlig.

Ingen strömförsörjning till laddkabeln.

 1. Dra ut laddkabeln ur vägguttaget.
 2. Återanslut laddkabeln i vägguttaget eller använd ett annat vägguttag.
 3. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Lyser vitt

Laddning möjlig.

Laddkabeln är redo att kopplas till bilen.

Om LED-lampan lyser vitt men laddning inte är möjlig:

 1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
 2. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
 3. Om indikatorn inte blinkar vitt inom ca 10 sekunder – dra först ut laddkabeln ur laddintaget och sedan från vägguttaget.
 4. Återanslut laddkabeln till vägguttaget och därefter till laddintaget i bilen.
 5. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Blinkar vitt

Laddning pågår.

Bilens elektronik har påbörjat laddning

Laddning pågår.

Vänta till bilen är fulladdad.

Lyser rött

Laddning är inte möjlig.

Tillfälligt fel.

 1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
 2. Avvakta en stund.
 3. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
 4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Blinkar rött

Laddning är inte möjlig.

Kritiskt fel.

 1. Dra ut laddkabeln från laddintaget och därefter från vägguttaget.
 2. Avvakta en stund.
 3. Återanslut laddkabeln till vägguttaget och därefter till laddintaget i bilen.
 4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Var detta till någon hjälp?