ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและปกป้องชีวิตของผู้คนในห่วงโซ่คุณค่าของเราและสังคมในวงกว้าง หัวใจของสิ่งนี้หมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งในการดำเนินธุรกิจ พฤติกรรมของเราในฐานะพนักงาน และการปฏิบัติต่อบุคลากรของเรา รวมถึงความคาดหวังต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เราต้องการที่จะเป็นพลังผลักดันเพื่อความดีงามและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและสังคม

คนสามคนกำลังคุยกันในโรงงานผลิต

ความมุ่งมั่นของเรา: ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมอันแข็งแกร่งภายในบริษัทของเรา

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

รักษาความเท่าเทียมกัน ช่วยปกป้องบุคลากรของเรา ให้ความรู้ และส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อความยั่งยืน

ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

มีส่วนร่วมต่อสังคมที่ยั่งยืน

ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลงทุนเพื่อความยั่งยืน สนับสนุนและช่วยปกป้องกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคม

ผู้ชายยิ้มให้เด็กวัยหัดเดินที่ไถลตัวลงมาจากไม้ลื่นในพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก

มาตรฐานใหม่ของผู้คนทั่วโลก

Family Bond โดย วอลโว่ คาร์ส์ เป็นการลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนทั่วโลก

นโยบาย Family Bond โดย วอลโว่ คาร์ส์ เป็นนโยบายที่ใช้ทั่วโลกในการลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างสำหรับทุกเพศ โดยเราให้พนักงานของ วอลโว่ คาร์ส์ ทุกคนที่ทำงานมาอย่างน้อยหนึ่งปีสามารถลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ 24 สัปดาห์ โดยได้รับค่าจ้างร้อยละ 80 ของค่าจ้างพื้นฐาน

นโยบายระดับโลกนี้มีผลกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง และใช้ได้สำหรับครอบครัวหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงพ่อแม่บุญธรรม ผู้อุปถัมภ์ และตัวแทนของพ่อแม่ ตลอดจนผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นคู่รักเพศเดียวกัน

ผู้หญิงคนหนึ่งมองไปทางขวาพร้อมด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย

วัฒนธรรมที่เราทุกคนมีส่วนร่วม

เราเป็นสากลและเรายอมรับด้วยการสร้างบุคลากรที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างและไม่แบ่งแยก ซึ่งจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวบุคลากรของเราออกมา เราเติบโตด้วยการเป็นศูนย์รวมของความคิด ประสบการณ์ ภูมิหลัง และบุคลิกภาพที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การเปิดรับทุกมุมมอง ด้วยทีมงานที่แตกต่างและหลากหลายซึ่งอยู่รวมกันในที่เดียว เพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา

ห้องที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากมายกำลังทำสิ่งต่างๆ กัน

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา เรามีอัตรา LTCR (อัตราอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงาน – อัตราการบาดเจ็บ) เพียง 0.07 ในปี พ.ศ.2565 และเราเชื่อว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราตั้งเป้าที่จะลดจำนวนดังกล่าวลงเหลือ 0.04 ภายในปี พ.ศ.2568 และ 0.02 ภายในปี พ.ศ.2573 เรามุ่งมั่นเสมอที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเราทั่วโลก ผ่านทางกระบวนการตรวจสอบสถานะตามความเสี่ยงเพื่อติดตาม ระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

การลดผลกระทบต่อผู้คนและโลก

เราจริงจังกับความต้องการที่จะลดผลกระทบของเราที่มีต่อผู้คนและโลก และเรารู้ดีว่าความรับผิดชอบของเรานั้นกว้างไกลเกินกว่าเพียงแค่ในพื้นที่ของตัวเอง อะไร อย่างไร และจากที่ไหน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเวลาที่เราคำนวณผลกระทบของตัวเอง เราตั้งเป้าสู่ความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับได้ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของตัวเอง ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นส่วนหนึ่งของความยึดมั่นของเราในการจัดหาแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบ

แบเตอรี่ที่กำลังชาร์จอยู่

การตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทาน

เราตระหนักดีว่าห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบที่ใช้สำหรับแบตเตอรี่มีความซับซ้อน และเกี่ยวพันกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การสร้างการตรวจสอบย้อนกลับเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้และการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถแยกแยะซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทานของเรา และประเมินประสิทธิภาพด้าน ESG ของซัพพลายเออร์เหล่านั้นเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดี

มุมมองระยะใกล้ของมือที่กำลังสแกนคิวอาร์โค้ด

การจัดหาแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบ

เรายึดมั่นต่อการจัดหาแบตเตอรี่ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โดยส่วนหนึ่งของความยึดมั่นนั้น เราเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในห่วงโซ่อุปทานโคบอลต์ของเรา เพื่อทำให้เราสามารถติดตามโคบอลต์ที่ใช้ในแบตเตอรี่ของเราได้ตั้งแต่เหมืองไปจนถึงรถยนต์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้ใช้บล็อกเชนอย่างต่อเนื่องกับลิเธียมและนิกเกิล รวมถึงการติดตามการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ เรายังดำเนินโครงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทานโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลดำเนินการอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน ESG อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ของเรา

เทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไร

ภาพด้านในของแผงแดชบอร์ดในรถยนต์ Volvo พร้อมด้วยข้อมูลแสดงอยู่บนระบบความบันเทิงในรถยนต์

ไม้ที่ผ่านการรับรองจาก Forest Stewardship Council

สำหรับ Volvo Cars การลดผลกระทบของเราต่อโลกเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราจึงตั้งเป้าไปที่ความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับได้ในห่วงโซ่อุปทานของเรา ใน Volvo EX90 เราใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองจาก FSC (FSC™ N004117) ในแผงตกแต่งห้องโดยสาร โดย FSC แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากแหล่งที่มาซึ่งมีความรับผิดชอบ มีความเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อสังคม และมีการจัดการป่าไม้ของโลกในเชิงเศรษฐกิจ

ช่องทางการรายงาน

โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมของเราเป็นตัวขับเคลื่อนที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวทางของเราในการป้องกันและตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และลดความเสี่ยงทางกฎหมายและจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทุจริต การต่อต้านการผูกขาด การปกป้องข้อมูล การลงโทษทางการค้า และการควบคุมการส่งออก สายการรายงาน "บอกเรา" ที่ปลอดภัยและเป็นความลับช่วยให้พนักงานสามารถรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณที่น่าสงสัยได้

ผู้ชายกำลังควบคุมระบบบางอย่างภายในโรงงานผลิต

การเงินที่ยั่งยืน

ชุมชนการเงินมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ เราต้องการสนับสนุนการเติบโตของพวกเขาที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน โดย Green Financing Framework ของเราปรับกลยุทธ์ความยั่งยืนของตัวเอง ให้สอดคล้องกับโอกาสทางการเงินที่นำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ร่วมกัน กรอบการทำงานนี้สอดคล้องกับทั้ง ICMA Green Bond Principles (GBP) และ LMA Green Loan Principles (GLP)

ภายในกลางทศวรรษ เราตั้งเป้าให้หนี้ของเรา 100 เปอร์เซ็นต์เชื่อมโยงกับ Green Financing Framework ของเรา หรือในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน

เราใช้รายได้สำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ในการขนส่งที่สะอาดอันได้แก่ การเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบและการประกอบแบตเตอรี่ และเพื่อการวิจัยและพัฒนายานยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ระบบส่งกำลังไฟฟ้าใหม่ และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

ผลกระทบเชิงนโยบาย

ที่ วอลโว่ คาร์ส์ เราสนับสนุนการพัฒนานโยบายอย่างแข็งขันในประเด็นต่างๆ มากมาย รวมถึงนโยบายที่มุ่งเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เราสนับสนุนแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จ ความพร้อมของพลังงานหมุนเวียน การกำหนดมาตรฐานการชำระเงิน การกำหนดมาตรฐานอินเทอร์เฟซการชาร์จ การสนับสนุนการวิจัย สิ่งจูงใจและการเก็บภาษี ตลอดจนระดับความทะเยอทะยานโดยรวม

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนในเชิงนโยบายของเรา และวิธีที่เราดำเนินการตามความรับผิดชอบอื่นๆ ได้ในส่วนเอกสารด้านล่าง