Podmínky nabídky „Elektřina na jeden rok zdarma“

Společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., se sídlem V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, IČO: 63981726 (dále jen “VCCR”), nabízí svým zákazníkům, kteří si zakoupí plug-in hybridní automobil Volvo, finanční náhradu elektrické energie spotřebované tímto automobilem za prvních 12 měsíců provozu (dále jen “Nabídka”). Podmínky Nabídky jsou vymezeny v tomto dokumentu.

1. Pro jaké automobily Nabídka platí

Nabídka je určena pro plug-in hybridní automobily Volvo nově zakoupené v ČR (dále jen “Automobil”). Nabídka neplatí pro automobily s jiným druhem pohonu (např. čistě elektrický – BEV).

Nabídka je určena pouze pro Automobily objednané v ČR v období od 16. 10. 2019 do 15. 10. 2020. Rozhodující je den objednání, datum dodání Automobilu zákazníkovi není podstatné.

2. Období, za které bude nahrazena spotřebovaná elektřina

VCCR nahradí cenu elektrické energie spotřebované Automobilem během prvních 12 měsíců užívání (dále jen “Rok zdarma”). Rok zdarma začne běžet od počátku užívání Automobilu, nejdříve však od termínu, kdy bude v aplikaci Volvo on Call spuštěno sledování spotřeby elektrické energie (“Rozhodný den”); tento termín bude upřesněn dle dostupnosti updatu aplikace Volvo on Call, update bude proveden zcela automaticky, pokud má uživatel aplikace Volvo on Call aktualizace automaticky nastavené a povolené (doporučené nastavení), v opačném případě je nutné provést update manuálně; předpokládaný termín provedení updatu aplikace Volvo on Call je v období od 20. 4. 2020 do 7. 6. 2020.

3. Výpočet náhrady spotřebované elektřiny

Aplikace Volvo on Call sleduje objem spotřebované elektrické energie v kWh. Množství celkově spotřebované energie v kWh zjištěné v aplikaci Volvo on Call u konkrétního Automobilu v průběhu Roku zdarma bude vynásobeno cenou ve výši 4,34 Kč za 1 kWh (průměrná cena elektrické energie ke dni vyhlášení této Nabídky), výsledná částka představuje náhradu spotřebované energie Automobilu.

4. Osoba, které bude nahrazena spotřebovaná elektřina

Osoba, která využije této Nabídky, nemusí být současně vlastníkem Automobilu, postačuje, když bude Automobil užívat (dále jen “Řidič”).

Pro získání náhrady spotřebované energie se Řidič musí po převzetí Automobilu přihlásit do aplikace Volvo on Call a tuto aplikaci musí aktualizovat k Rozhodnému dni, či pozdějšímu, aby obsahovala funkcionalitu měření spotřebované elektrické energie, musí také souhlasit s předáním údajů o spotřebované energii VCCR. Nabídka platí pouze pro Řidiče, který bude Automobil užívat alespoň po dobu 12 měsíců, do aplikace Volvo on Call se proto v daném Automobilu po dobu Roku zdarma nesmí přihlásit jiná osoba.

V případě, že Řidič začne Automobil užívat a přihlásí se do aplikace Volvo on Call před Rozhodným dnem, může se Řidič z aplikace Volvo on Call odhlásit po uplynutí 12 měsíců od přihlášení, v takovém případě však získá náhradu spotřebované elektrické energie pouze za období od Rozhodného dne do odhlášení z aplikace.

5. Vyplacení náhrady spotřebované elektrické energie

VCCR uhradí Řidiči náhradu spotřebované elektrické energie do 90 dnů od uplynutí Roku zdarma, a to v českých korunách, způsobem, který Řidiči předem sdělí VCCR.

Případné daňové povinnosti související s daným příjmem je povinen splnit Řidič, VCCR za toto splnění nenese odpovědnost.

6. Výjimky

Nabídka se nevztahuje na demo, náhradní a firemní Automobily dealerů VCCR, ani na Automobily určené ke krátkodobému pronájmu.

VCCR si vyhrazuje právo nevyplatit náhradu spotřebované energie v případě zjevného zneužití této Nabídky.

V Průhonicích, dne 16. 10. 2019