Volvo technická potvrzení a homologace

Technická potvrzení a homologace

Náležitosti žádostí

Ohledně níže uvedených žádostí platí obecně následující:

Žádosti prosíme zasílat poštou na adresu Volvo Car Czech Republic s.r.o. nebo e-mailem homolog4@volvocars.com.

Je potřebné vždy uvést VIN vozidla.
Potvrzení odesíláme výhradně poštou na dobírku do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti.
Prosíme vždy uvést korespondenční adresu kam potvrzení zaslat.

Pro jednotlivé žádosti si prosím připravte následující:

img
Individuální dovoz vozidla

• originál dokumentu Výpis z technických údajů vydaný Stanicí Technické Kontroly nebo příslušným úřadem (odbor dopravy)
• poštovní adresa a telefon na žadatele
• cena 6 000 Kč včetně DPH

img
Výměna karoserie/motoru

• VINy obou vozidel musí mít shodných prvních 9 znaků počínaje YV1/XLB
• oba typy motorů musí být shodné, tzn. mít zcela shodné označení
• kopie/scan technického průkazu vozidla
• cena 2 000 Kč včetně DPH

img
Přestavba vozidla N1 na M1

• vozidlo musí být poprvé prodáno v ČR a dovezeno prostřednictvím VCCR
• model XC90 nelze z kategorie N1 na M1 přestavět!
• kopie/scan technického průkazu vozidla
• cena 2 000 Kč včetně DPH

img
Alternativní rozměry kol a pneumatik

• kopie/scan technického průkazu vozidla
• cena 2 000 Kč včetně DPH

img
Potvrzení emisního stupně

• kopie/scan technického průkazu vozidla
• cena 2 000 Kč včetně DPH

img
Vystavení CoC (Certificate of Conformity) – doklad o shodě se schváleným typem

• vozidlo musí být poprvé prodáno v ČR a dovezeno prostřednictvím VCCR
• rok výroby vozidla nesmí být starší než 1997
• vozidlo nesmí být kategorie N1 a musí mít specifikaci pro Evropu (ne USA)
• cena 2 000 Kč včetně DPH, v případě nového (doposud neregistrované) vozidla zdarma