Informace o předpisech

Označování paliva

Na trhu jsou různé varianty paliva. Tato různá paliva jsou označena, aby bylo možné určit, které z nich je vhodné pro určité vozidlo. Označení je k vidění například na čerpacích stanicích i ve vašem vozidle a může vám pomoci při tankování.

Typové schválení pro směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Odkazy na schválení typu naleznete níže.

Licenční smlouva služby Spotify

Společnost Volvo poskytuje širokou škálu služeb, aplikací a programů s cílem učinit používání vašeho vozidla Volvo pohodlnějším, příjemnějším a bezpečnějším. Některé z aplikací a programů jsou vyráběny společnostmi třetích stran a obsahují software licencovaný výrobcem třetí strany.

Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem

Typové schválení pro systém dálkového ovládání klíče si můžete přečíst v tabulce.

Informace o látkách v seznamu (CL) dle nařízení REACH, čl. 33.1

V souladu s čl. 33.1 nařízení REACH (nařízení ES 1907/2006), musí být odběratelé, kteří jsou podnikateli, informováni o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) ve výrobcích, které dodává společnost Volvo Cars. Smyslem je usnadnit bezpečnou manipulaci se složkami látky a chránit tak osoby i životní prostředí. Společnost Volvo Cars podporuje obecně výchozí cíle nařízení REACH a především článek 33, jelikož jsou v souladu s naším závazkem podporovat odpovědnou výrobu, nakládání a využívání produktů.

Typové schválení pro radarovou jednotku

Typové schválení radarových jednotek vozidla lze vyčíst z následující tabulky.

Seznamy typů dětských zádržných systémů Volvo

Seznamy typů obsahují informace o modelech vozů a umístění na sedadlech ve vozidle, pro které jsou schváleny různé dětské zádržné systémy.