Změna uživatelského jména nebo hesla Volvo ID

Uživatelské jméno nebo heslo Volvo ID můžete změnit v aplikaci Volvo Cars nebo na webových stránkách Volvo.
Přejděte do aplikace Volvo Cars > Px-2037-VOC app icon Profile > Správa účtu > Správa vašeho Volvo ID nebo na stránku volvoid.eu.volvocars.com/Account.
Vyberte Změna Volvo ID nebo Změna vašeho hesla a postupujte podle pokynů.

 Poznámka

  • Uživatelské jméno musí být platné telefonní číslo1 nebo e-mailová adresa, ke které máte přístup.
  • Celkové uživatelské jméno nesmí přesáhnout 60 znaků.

 Poznámka

Při změně uživatelského jména nebo hesla Volvo ID budete z aplikace Volvo Cars odhlášeni. Musíte se přihlásit pomocí aktualizovaných údajů.
  1. 1 Platí pro některé země.