Z důvodu globálního nedostatku polovodičů nemusí být některé volitelné prvky k dispozici. Bližší informace o dotčených modelech vozů získáte od místního autorizovaného prodejce.

Bližší informace o globálním nedostatku polovodičů

Počítačové čipy, rovněž označované jako integrované obvody nebo zjednodušeně polovodiče, jsou elektronické obvody vytištěné na vodivém materiálu, kterým je obvykle křemík. Jsou to základní stavební bloky používané při výrobě počítačů a programovatelných zařízení. Moderní vozy obsahují více než stovku součástí využívajících polovodiče. Najdeme je například v sedadlech, zpětných zrcátkách a systémech podvozku.

Poptávka po polovodičích dosahuje rekordní úrovně. Důvodem je velký zájem o počítače a další elektroniku v kombinaci s obchodními bariérami a vysokou poptávkou po nových vozech vybavených řadou elektronických prvků. Výsledkem je globální nedostatek polovodičů, který se projevuje v mnoha odvětvích.

Nedostatek polovodičů má dopad na výrobu vozů a elektroniky v celosvětovém měřítku a jeho důsledky se nevyhnuly ani nám. Ve většině výrobních závodů jsme museli přizpůsobit objem výroby situaci v dodávkách. Smyslem těchto dočasných opatření je stabilizovat situaci a společně s dodavateli zajistit, abychom mohli co nejdříve obnovit výrobu v plném rozsahu.

Úzce spolupracujeme s dodavateli i logistickými partnery, abychom dopad minimalizovali a zajistili dodávky pro všechny naše závody po celém světě.