Skip to content

Udržitelnost

Udržitelnost je pro automobilku Volvo Cars stejně důležitá jako bezpečnost. Úsilím o dosažení klimatické neutrality, využíváním principů oběhové ekonomiky a naplňováním zásad odpovědného podnikání pomáháme chránit planetu a přispíváme ke spravedlivějšímu uspořádání společnosti.

Šedé Volvo XC60 při jízdě po venkovské silnici mezi poli za úsvitu

Naše cíle

Ochrana klimatu

Stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností

Oběhová ekonomika

Stát se do roku 2040 společností založenou na oběhové ekonomice

Etické a odpovědné podnikání

Být lídrem v oblasti etického a odpovědného podnikání

Jak těchto cílů dosáhnout?

Ochrana klimatu

Jako poskytovatelé mobility si uvědomujeme, že jsme součástí problému klimatických změn, a proto máme povinnost jednat. Snižováním emisí v celém dodavatelském řetězci se chceme do roku 2040 stát klimaticky neutrální společností.

–50 %

Emise výfukových plynů

–25 %

Suroviny a dodavatelé

–25 %

Celkový provoz včetně logistiky

–40 %

Snížení uhlíkové stopy na jedno vozidlo

Elektrifikace našeho vozového parku

Významnou část naší uhlíkové stopy tvoří emise výfukových plynů. Proto je každé nové Volvo uvedené na trh od roku 2019 vybavené elektromotorem. Naším cílem je, aby do roku 2025 činil podíl plně elektrických vozidel na našem ročním prodeji 50 % a zbytek aby tvořily hybridní vozy.

SUV Volvo jedoucí po mostě přes vodní nádrž.

Klimaticky neutrální výroba

Do roku 2025 chceme dosáhnout klimatické neutrality v rámci výroby. Již dnes naše výrobní závody po celém světě využívají z více než 80 % klimaticky neutrální elektřinu. Od roku 2008 pohání všechny naše evropské závody energie z vodních elektráren.

Spolupráce s dodavateli

Nezbytnou podmínkou dosažení našeho klimatického cíle je snižování emisí v dodavatelském řetězci. Hlavní dodavatele motivujeme k tomu, aby do roku 2025 plně přešli na energii z obnovitelných zdrojů a při získávání materiálů využívali principy oběhové ekonomiky.

SUV Volvo jedoucí po mostě přes vodní nádrž.

Schválení našeho plánu ochrany klimatu nezávislou třetí stranou

Náš ambiciózní plán stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností byl prověřen a schválen organizací SBTi (Science Based Targets Initiative)*. Podle SBTi jsou naše cíle v oblasti snižování emisí v souladu s cíli Pařížské dohody, která usiluje o udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

* Iniciativa SBTi je společným projektem organizace CDP (Carbon Disclosure Project), platformy OSN Global Compact, institutu WRI (World Resources Institute) a Světového fondu na ochranu přírody (WWF).

* Iniciativa SBTi je společným projektem organizace CDP (Carbon Disclosure Project), platformy OSN Global Compact, institutu WRI (World Resources Institute) a Světového fondu na ochranu přírody (WWF).

Pohled zblízka na sedadlo vozu čalouněné materiálem označeným univerzálním symbolem recyklace.

Oběhová ekonomika

Světové přírodní zdroje jsou omezené. To vyžaduje přístup zahrnující oběhovou ekonomiku, ve které jsou díly a materiály tvořící součást vozidel na konci jejich životnosti nejen recyklovány, ale také opětovně používány při výrobě nových vozů. Proto naše automobily navrhujeme s ohledem na minimalizaci odpadu a vyšší podíl recyklovaných a biologicky odbouratelných materiálů.

25 %

Recyklované nebo biologicky odbouratelné plasty

40 %

Recyklovaný hliník

25 %

Recyklovaná ocel

Etické a odpovědné podnikání

Chceme se stát uznávaným lídrem v oblasti etického a odpovědného podnikání. Proto chráníme blahobyt a práva našich zaměstnanců, podporujeme rovný přístup a pracujeme na minimalizaci ekologických a společenských dopadů v rámci dodavatelského řetězce.

Akumulátor při nabíjení.

Etické akumulátory

Zavázali jsme se, že k výrobě akumulátorů budeme využívat jen odpovědné zdroje. V rámci toho jsme se stali prvním výrobcem automobilů, který v celém dodavatelském řetězci kobaltu využívá technologii blockchain. Ta nám umožňuje monitorovat a dohledat původ kobaltu používaného v akumulátorech.

Co je technologie blockchain?

Změna klimatu přináší ten nejzásadnější test bezpečnosti.

Změna klimatu je nekompromisní bezpečnostní zkouškou.

Tvůrce systému lambda sondy Volvo ukazující svůj vynález.

Tradice v udržitelnosti

Na snižování dopadu na životní prostředí pracujeme již řadu let. Seznamte se s některými aktivitami, které jsme dosud podnikli.